Môj prvý koncert – žiaci prípravných ročníkov otvorili novú koncertnú sezónu roku 2018

Novú koncertnú sezónu 2018 otvárajú vždy tí najmladší umelci, žiaci prípravných ročníkov všetkých odborov Základnej umeleckej školy v Poltári. Pútavý názov „Môj prvý koncert“ prezrádzal, že na pódiu vystúpili po prvýkrát žiaci – interpréti v hre na rôznych nástrojoch. Koncertnú sálu zdobili panely výtvarných prác našich malých výtvarníkov. Aj programový bulletin  bol graficky dotvorený prácou Silvie Hroncovej

Vianočná akadémia elokovaného pracoviska v ZŠ Kalinovo

Každoročne žiaci elokovaného pracoviska v Kalinove spestria svojím programom vianočné obdobie. Dňa 22. 12. 2017 za účasti p. starostu Šarkana, učiteľov, rodičov i žiakov a p. riaditeľa Mgr. Mella sa hudbou a tancom vytvorila Vianočná atmosféra.  Pani učiteľka Mgr. Andrea Jamborová a jej žiaci sa predstavili hrou na klavíri tradičnými koledami, sólovými i štvorručnými skladbami. Žiaci tanečného odboru sa predstavili tanečnými

Vianočný koncert darček pre rodičov ZUŠ-ky v Poltári

Slávnostná atmosféra, výzdoba školy a koncertnej sály dňa 21. decembra 2017 privítala rodičov, starých rodičov a priateľov na tradičnom „Vianočnom koncerte“.  Malí i väčší interpréti na rôzne nástroje hudobným darčekom kolied, skladieb svetových i domácich skladateľov obdarili publikum.             Nechýbal ani balet, či spev, komorná hudba a zborové skladby speváckeho zboru Krištálik. Prekvapením bola skupinová

Výtvarníci zo ZUŠ Poltár úspešní na medzinárodnej výstave v Prahe – Madame Humanité

Motto výstavy:   “Vše co je krásné, je zrovna tak užitečné, jako to, co je jen užitečné.“ ​ Cieľom výstavy bolo zapojenie žiakov a študentov v umeleckej tvorbe neformálnym vzdelávaním, či tvorivou činnosťou a rozvíjaním osobných vedomostí a umeleckých zručností. Vzhľadom nato, že je to medzinárodná výstava ide i poznanie svetových a kultúr a medzikultúrneho učenia, záujmov o svoje okolie a dianie vo svete.

Mrázik

Vianočný čas zavítal aj do našej Zuš-ky . K sviatkom lásky, radosti a pokoja neodmysliteľne patria aj rozprávky. Toto obdobie prinieslo množstvo nápadov. Jedným z nich bolo spojiť všetky odbory a urobiť niečo spoločne. A tak sa žiaci literárno-dramatického odboru, hudobného odboru a tanečného odboru pod vedením ich učiteľov pustili do toho a začali pilne

Tanečný workshop na ZUŠ v Poltári

Dňa 8.decembra 2017 mali žiaci tanečného odboru možnosť zúčastniť sa tanečného workshopu zameraného na street dance a kreatívny tanec, s lektorkou z Rimavskej Soboty – Erikou Litavskou a p.uč.Barborou Olejníkovou. Erika Litavská spoločne aj s p.uč.Barborou Olejníkovou sa zúčastnili tohto roku Majstrovstiev Európy v Maďarsku a stali sa II.vicemajsterkami Európy, konkrétne Erika Litavská v kategórii Street dance sólo a Barbora Olejníková v kategórii Contemporary-Modern

Srdcom k tancu

V novovytvorenej tanečnej sále v elokovanej triede tanečného odboru v Hrachove na otvorenej hodine sa predstavili žiačky prípravného, prvého a druhého ročníka. Obsahom otvorenej hodiny bol i nácvik choreografie na hudbu J. Biebera, ktorú žiačky pripravujú na Vianočnú besiedku v ZŠ Hrachove dňa 22.12.2017. Spolu s pani učiteľkou Barborkou Olejníkovou po skončení nácviku vytvorili názov choreografie „Srdcom k tancu“. Vedenie ZUŠ Poltár vytvorilo