Detský festival ľudovej hudby

Novohradské osvetové stredisko Lučenec v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja a Obec Halič dňa 20. apríla 2016 v Dome kultúry v Haliči organizovalo regionálnu súťažnú prehliadku detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov s názvom Detský festival ľudovej hudby. Našu Základnú umeleckú školu Poltár reprezentovala žiacka ľudová hudba Lúčina v zložení: husle –  Vivien Balogová, Martina Marcineková, Viktória Jančová a Soň

Print Friendly, PDF & Email

Ľudová hudba Lúčina

Ľudová hudba Lúčina Predmet ľudová hudba patrí do kolektívnej formy vzdelávania, ktoré sa teší veľkému záujmu žiakov. Ľudová hudba je podstatnou zložkou folklóru, odhaľuje, udržiava, prezentuje a šíri tradície svojho regiónu. V porovnaní s vážnou hudbou je zrozumiteľná takmer všetkým, umožňuje zažiť radosť so spoločného muzicírovania, objavovať a prakticky precítiť krásu ľudových hudieb a ich

Print Friendly, PDF & Email