Úspech našich speváčiek na DIS v Banskej Bystrici

DIS je detská interpretačná súťaž, ktorá sa v odbore spev koná raz za 5 rokov. Táto súťaž je náročná najmä preto, lebo je postupová dvojkolová. Každý interpret si musí pripraviť na každé kolo iný repertoár.

DIS sa tento rok konal 15. až 17. mája v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera v Banskej Bystrici. Prvý deň začal festivalovým koncertom, na ktorom vystúpili naši vynikajúci vokálni umelci  a porotcovia Martin Babjak, Patrícia Solotruková a Jozef Gráf. Na klavíri ich sprevádzala Marta Turčanová Nemcová. Zazneli známe piesne- ária Rusalky, ária Figara, či večne žijúce piesne operiet Hrnčiarsky bál a Čardášová princezná.

16.5. začalo prvé kolo DIS v sólovom speve. Naše žiačky Petra, Rebeka a Sára sa predstavili svojim programom. Večer nás opäť čakal festivalový koncert, na ktorom sa predstavili vokálne zoskupenie Elegance a neskutočne talentovaný mladý umelec Martin Vetrák.
Keďže všetky tri naše speváčky postúpili do druhého kola, 17.5. súťažili so svojim novým programom.

Poltár opäť zabojoval. Naše žiačky získali krásne umiestnenia: Peťka zlaté pásmo s najvyšším počtom bodov vo svojej kategórii a mohla si tak zaspievať aj na koncerte víťazov, Rebeka – zlaté pásmo a mimoriadnu cenu za interpretáciu piesne súčasného autora Pavla Kršku a piesne Fialka. Sára Partlová – získala zlaté pásmo.

Najemotívnejším zážitkom pre mňa ako pedagóga bolo ocenenie – mimoriadna cena za pedagogickú prípravu, ktorú som si prevzala z rúk mojich dvoch pedagogičiek prof. Márie Tomanovej Art.D. a Mgr. art. Evky Plesníkovej Ph.D.

Osobitne ďakujem svojmu kolegovi Olegovi Kováčovi DiS. art. za bezchybne muzikálne zahrané všetky korepetície.

Všetkým žiačkam srdečne blahoželáme a prajeme im veľa chuti do spievania. Nech naďalej spievajú srdcom a reprezentujú našu školu a naše mesto Poltár.

                                             Mgr. Dagmar Vývleková DiS. , triedna učiteľka

                                                                                        

Print Friendly, PDF & Email