Prihláška žiaka na štúdium v Základnej umeleckej škole

Vážení rodičia, milé deti a mládež,

veríme, že máte záujem rozvíjať talent svojho dieťaťa v našej ZUŠ, radi Vás privítame osobne na riaditeľstve školy (3. poschodie), kde Vám poradíme o aký odbor (výtvarný, tanečný, literárno-dramatický a hudobný), prípadne o aký hudobný nástroj máte záujem.

Prihlášku máte k dispozícii v elektronickej forme, prípadne v papierovej forme, v odkaze pod texom.

Ak máte akékoľvek otázky či podnety kontaktujte nás:
mailom: luboslava.slebodnikova@gmail.com
alebo na tel. čísle 0905/262227 –  riaditeľka školy

Elektronická PRIHLÁŠKA cez systém i-ZUŠ: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=674

  • Súčasťou elektronickej prihlášky je i súhlas zákonného zástupcu v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Čestné vyhlásenie pre zber údaj na školský rok 2020/21.

Tlačivá v papierovej forme na stiahnutie: Prihláška, čestné vyhlásenie, súhlas zákonného zástupcu

Print Friendly, PDF & Email