Od divadla k tancu

OD DIVADLA K TANCU, záverečný koncert žiakov tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Poltár napĺnil rytmom, energiou, pohybom, radosťou, hlasným skandovaním a potleskom publika Dom kultúry v Poltári dňa 30. 5.2019.Predstavili sa i tanečníci z elokovaných tried Oždian, Hrachova, Kalinova i hosťujúce baletky so SZUŠ z Lučenca – Opatovej. Striedali sa moderné, scénické tance, open choreografie, show dance, sólové tance, ľudové a hosťujúce baletky sa predviedli klasickým tancom. Každý tanec svojím pohybom bol i vyjadrením príbehu za znenia výbornej hudby, častokrát mixovanej a kostýmy dotvárali charakter tanca.

Súbor LDO Kukátko sa predstavil moderným divadlom zo života školy a vzťahu k svojím učiteľom. Poďakovanie patrí p. učiteľkám Barborke Olejníkovej, Veronike Berkyovej, Monike Kramecovej za prípravu a motiváciu k tancu svojich zverencov. Vďaka rodičom za podporu i dopravu detí do Poltára. VĎAKA VÁM decká za krásny umelecký zážitok, náladu a dojmy, s ktorými sme z koncertu odchádzali.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková DiS art., riaditeľka ZUŠ


Print Friendly, PDF & Email