Výtvarný odbor

Štúdium vo výtvarnom odbore je orientovaná na výtvarné umenie súčasne rozumovo-citovej zložke v rámci tvorivého edukačného procesu. Žiaci sa oboznamujú s výtvarným jazykom v tradičných ale aj v alternatívnych a,- technikách – (kresba ,maľba, fotografia, graficky design video, animácia, inštalácie) b,- materiáloch – (hlina, pvc, drevo, guma) a na základe kreatívnej činnosti a individuálneho prístupu dosahujú novu výtvarnú skutočnosť.
Výtvarný odbor môže navštevovať každý kto ma záujem výtvarne sa prejaviť, vyžiť sa, realizovať sa rôznorodej tvorivej činnosti. Spoznávať krásnu, hľadať a nachádzať ju medzi nami. Žiaci majú možnosť sa zúčastňovať rôznych výstav, súťaží(PMU), ale aj úzko spolupracovať s ostatnými odbormi v rámci projektov, prezentáciách na školskej nástenke, bulletiny… ,ale aj mimo nej. Na svoje si prídu aj tí záujemcovia ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky, ktoré sú podmienkou prijatia na stredne školy( SSUŠ ZV, ŠUV KR…), vysoké školy (PG) a školy s umeleckým zameraním.

Print Friendly, PDF & Email