Cesta za umením VII.

„Cesta za umením VII“ Filozofiou ZUŠ v Poltári je fenomén „ výchova umením k umeniu“ Preto okrem umeleckého vzdelávania v jednotlivých odboroch (HO, TO, LDO, VO) škola zahrnula do svojho školského vzdelávacieho programu aj zájazd žiakov, učiteľov, rodičov „ Cesta za umením“. Cieľom zájazdu je: stretnutie s pravým umením( koncerty, galérie, múzea, Hudobno – dramatické

Print Friendly, PDF & Email