Naše úspechy

MIMORIADNE ÚSPECHY A VÝSLEDKY ZUŠ POLTÁR NA KRAJSKÝCH A CELOSLOVENSKÝCH SÚŤAŽIACH A FESTIVALOCH 2018/2019

MADAM HUMANITÉ Praha – Zuzana Pachotová, Viktória Polomková, Viktória Strapková – VO – Cena MADAM HUMANITÉ (Bc. Monika Račková)

Musica Camerata Ján Albrecht Ministerstvo školstva SR – Radka Gombalová, Daniela Švantnerová, Anna Obrcianová – trio priečnych fláut – 3. kategóriaStrieborné pásmo; Bronislava Garajová, Lea Kocáková – duo priečnych fláut, klavír  – 1. kategória – Bronzové pásmo (Mgr. Ľuboslava Slebodníková, DiS. art., Mgr. Mária Kureková Dis. art);  Timea Faťarová, Miriama Strašková – duo saxofón, klavír – 2. kategória – Bronzové pásmo (Mgr. Ľuboslava Slebodníková, DiS. art., Bc. Roland Horváth)

Celoslovenská súťaž Stančekova Prievidza – Sára Partlová – spev- 3. kategória – Zlaté pásmo; Rebeka Henžeľová, Petra Turoňová – spev – 1. kategória – Zlaté pásmo; Vanesa Pinková – spev – 2. kategória – Bronzové pásmo  (Mgr. Dagmar Vývleková, Dis. art)

Celoslovenská súťaž J. Cikkera Banská Bystrica – Sára Partlová – spev       – 3. kategória – Zlaté pásmo; Petra Turoňová – spev – 1. kategória – Zlaté pásmo; Rebeka Henžeľová – Spev – 1. kategória – Zlaté pásmo a Mimoriadna cena  za interpretáciu súčasného autora (Mgr. Dagmar Vývleková, Dis. art.)

Celoslovenská súťaž – ZUŠ Považská Bystrica – Martina Severíniová – keyboard   – Zlaté pásmo; Alžbeta Blahutová – keyboard – Strieborné pásmo (p. uč. Ondrej Gall)

Ping Song Zvolen – Rebeka Henžeľová – spev – 1. kategória – Strieborné  pásmo; Petra Turoňová – spev – 1. kategória – Zlaté pásmo; Vanesa Pinková – spev  – 2. kategória – Strieborné pásmo; Sára Partlová – Spev – 3. kategória – Zlaté pásmo Laureát súťaže (Mgr. Dagmar Vývleková, DiS. art.); Hanka Kubaliaková – spev – 2. kategória – Čestné uznanie (Mgr. art. Mária Sihelská

Banskoštiavnické kladivká – Viktória Matúšková – klavír – 1. kategória        – Strieborné pásmo (Mgr. art. Mária Sihelská)

Celoslovenská súťaž Stará Ľubovňa – saxofón – Miriama Strašková, Timea Faťarová – klavír, saxofón – 1. kategória – Bronzové pásmo (Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Dis. art., Bc. Roland Horváth, DiS. art.)

Celoslovenská súťaž – Zahrajže mi píšťalôčka Nové Zámky – Liana Adamová – zobcová flauta – 1. kategória – strieborné pásmo Nela Ridzoňová – zobcová flauta – 1. kategória – strieborné pásmo (Mgr. Mária Kureková, DiS. art.)

Levický hudobný festival – Bronislava Garajová – klavír, Lea Kocáková –  priečna flauta, komorné duo – kategória do 19. rokov – Bronzové pásmo (Mgr. Ľuboslava Slebodníková, DiS. art., Mgr. Mária Kureková, DiS. art.); Timea Faťarová, saxofón, Miriama Strašková – klavír, komorné duo – kategória do 19. rokov – strieborné  pásmo (Mgr. Ľuboslava Slebodníková, DiS. art., Bc. Roland Horváth, DiS. art.)

Európsky festival umeleckého školstva EFUŠ – Bronislava Garajová,         Lea Kocáková – komorné duo – klavír, flauta (Mgr. Ľuboslava Slebodníková, DiS. art., Mgr. Mária Kureková, DiS. art.); Timea Faťarová, Miriama Strašková – komorné duosaxofón, klavír (Mgr. Ľuboslava Slebodníková, DiS. art., Bc. Roland Horváth, DiS. art.)

World dancing competetion EurOpen Modern Dance Championship Budapešť – Natália Bodnárová – TO – Fantasy mini – 5. miesto; Klaudia Bödová – TO – Fantasy teen – 4. miesto (p. uč. Barbora Olejníková)

Krajská súťaž detských speváckych zborov Mládež spieva  Banská Bystrica – spevácky zbor Krištálik – strieborné pásmo (Mgr. art. Mária Sihelská, Mgr. Katarína Kubaliaková, DiS. art., Mgr. Dagmar Vývleková, DiS. art.)

 

MIMORIADNE ÚSPECHY A VÝSLEDKY ZUŠ POLTÁR NA KRAJSKÝCH A CELOSLOVENSKÝCH SÚŤAŽIACH A FESTIVALOCH 2017/2018

Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na keyboard Považská Bystrica – Martina Severíniová – keyboard – 2. kategória – Strieborné pásmo (p. uč. Ondrej Gall); Samuel Foltánkeyboard4. kategória – Čestné uznanie (p. uč. Oleg Kováč, DiS.art.)

Celoslovenská súťaž Ping-song Zvolen – Sára Partlová – spev klasický         – 3. kategória – Zlaté pásmo; Michaela Szepesiová – spev klasický 3. kategória – Strieborné pásmo; Rebeka Henželová – spev klasický – 1. kategória – Zlaté pásmo (Mgr. Dagmar Vývleková, DiS. art., korepetítor – p. uč. Oleg Kováč,  DiS. art.)

Celoslovenská súťaž v hre na saxofón Stará Ľubovňa – Timea Faťarová   – 1. kategória – Čestné uznanie (Bc. Roland Horváth, Korepetítor – p. uč. Oleg Kováč, DiS. art.)

Celoslovenská súťaž III. ročník Banskoštiavnické kladivká Banská Štiavnica – klavír – Bronislava Garajová – 2. kategória – Bronzové pásmo (Mgr. Ľuboslava Slebodníková, DiS. art.); Miriam Strašková – klavír – 3. kategória – Strieborné pásmo (p. uč. Brigita Bohoóvá); Viktória Matúšková – klavír – 1. kategória – Bronzové pásmo (Mgr. art. Mária Sihelská)

Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou  Nové Zámky – Roland Rézmüves – zobcová flauta – 2. kategória – Strieborné pásmo; Timoteus Ančo – zobcová flauta – 2. kategória – Bronzové pásmo (Bc. Roland Horváth, DiS. art., korepetítor – p. uč. Oleg Kováč,  DiS. art.); Nela Ridzoňová – zobcová flauta – 1. kategória – Strieborné pásmo; Liana Adamová – zobcová flauta – 1. kategória – Strieborné pásmo (Mgr. Mária Kureková, DiS. art., korepetítor – Mgr. Katarína Kubaliaková, DiS. art.)

Celoslovenská súťaž 7. ročník Petra Dvorského Košice – Rebeka Henžeľová – Spev klasický – 1. kategória – Zlaté pásmo; Petra Turoňová – spev klasický – 1. kategória – Zlaté Pásmo; Vanesa Pinková – spev klasický – 1. kategória – Strieborné pásmo (Mgr. Dagmar Vývleková, DiS. art., korepetítor – Mgr. Katarína Kubaliaková, DiS. art.); Sára Partlová – spev klasický – 3. kategória – Zlaté Pásmo; Michaela Szepesyová – spev klasický – 3. kategória – Strieborné pásmo  (Mgr. Dagmar Vývleková, DiS. art., korepetítor – p. uč. Oleg Kováč, DiS. art.)

Celoslovenská súťaž Detvianska zlatá struna Detva – Soňa Ňuňuková – husle – 9. kategória – Bronzové pásmo (p. uč. Barnabáš Szabó,  DiS. art., Mgr. art. Mária Sihelská)

Celoštátna súťažná prehliadka rozprávačov 21. ročník Rozprávačské Lodno  v Čadci – Lea Hazuchová, Alžbeta Kováčová, Denisa Szepesyová, Andrea Hoghová – LDO – Kategória mládež – Andrea Hoghová – postup do celoštátneho Galaprogramu (p. uč. Veronika Berkyová, DiS. art.)

Medzinárodná súťaž EurOpen Modern Championship Budapešť, Maďarsko  – Natália Bodnárová – TO – Kategória MINI – 7. miesto v Európskej súťaži; Barbora Bödyová – TO – Kategória ADULT  – 7. miesto v Európskej súťaži (p. uč. Barbora Olejníková)

Rok zborového spevu Akadémií umenia BB –  Spevácky zbor Krištálik – Spoločný koncert detských zborov Detva, Heľpa, Poltár – Banská Bystrica Cikkerova sieň, Synagóga Lučenec (Mgr. art. Mária Sihelská, Mgr. Dagmar Vývleková, DiS. art., Mgr. Katarína Kubaliaková, DiS. art.)

 

 

pdfMimoriadne-výsledky-2016-2017.pdf

pdfMimoriadne výsledky 2014 15

Print Friendly, PDF & Email
%d blogerom sa páči toto: