Úspech na súťaži „BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ 2019“

ZUŠ v starobylom baníckom meste Banská Štiavnica hostila v utorok 7. mája účastníkov 4.ročníka celoslovenskej klavírnej súťaže „Banskoštiavnické kladivká 2019“. Neboli to banícke kladivká z erbu tohto krásneho mesta, ale kladivká rozoznievajúce struny koncertných klavírov, ktoré zvolali do Banskej Štiavnice šikovných klaviristov z celého Slovenska. Súťaž sa koná každoročne od roku 2016 v sólovej a štvorručnej hre na klavír a je zameraná na vznik a interpretáciu novej slovenskej hudby pre detského interpreta.

 Do súťaže sa tento rok dokopy prihlásilo takmer 140 súťažiacich zo 47 základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Medzi nimi našu ZUŠ Poltár reprezentovala Viktória Matúšková z triedy p.uč. Márie Sihelskej.

Interpretačné výkony súťažiacich hodnotila odborná porota zostavená z pedagógov Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Akadémie umení v Banskej Bystrici, bratislavského konzervatória a z hudobných skladateľov komponujúcich pre deti.

Vyvrcholením celého dňa bolo vo večerných hodinách slávnostné vyhodnotenie. Viktória Matúšková sa medzi 36 súťažiacimi vo svojej kategórii umiestnila v striebornom pásme. Srdečne blahoželáme! Na záver bola pre všetkých zúčastnených pripravená každoročná sladká odmena – torta TIRAMISU, ako cena riaditeľky ZUŠ Banská Štiavnica.

Ďakujeme za výbornú organizáciu súťaže!

Mária Sihelská

foto: Mária Sihelská a Branislav Matúška

Print Friendly, PDF & Email