Výchovné koncerty Hrachovo a Kalinovo

S výchovným koncertom ZUŠ Poltár sme zavítali aj medzi deti v našich elokovaných triedach v Kalinove a Hrachove. Okrem Liečenia hudbou sa deti zoznámili s nástrojmi, ktoré ich možno zmotivovali k štúdiu na našej škole.

Výborne sa zapájali do diania koncertu, veď boli súčasťou scenára výchovného koncertu, ani nezbadali, že už tu sme objavili nádejné talenty. Talent je DAR a je potrebné ho rozvíjať.. Tak sa na Vás tešíme v našej zuške. Ľ. S.

Print Friendly, PDF & Email