Juniors Band

Hudobná, populárna,… skrátka“moderná hudba“ je j súčastnosti neoddeliteľnou súčasťou všetkých muzikantov, ktorí študujú na zuške v Poltári. Keď v školskom roku 2007/2008 sa na zuške začala vyučovať gitara pod vedením pána učiteľa Ing. Ladislava Černáka hneď po necelom roku sa tu sformovala kapela, ktorá si demokratickým spôsobom navrhla názov „Junior´s Band. Za odbornej pomoci pána

Print Friendly, PDF & Email