VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY

Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% (3%) z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

V minulom roku sa nám podarilo vďaka týmto financiám  v hodnote 1093,83 eur zakúpiť notoviny, knihy, spevníky pre jednotlivé odbory, audio systém Sony pre tanečný odbor v elokovanej triede Ožďany, projekt CBS – prezentácia v knihe Poltár z neba, prenosný Bluetooth pre elokovanú triedu v Kokave n.Rimavicou, maliarské plátna, olejové, akvarelové farby pre výtvarníkov i v elokovaných pracoviskách, adaptéry pre keyboardy…

Všetkým Vám vopred srdečne ďakujeme a radi Vás privítame na kultúrnych podujatiach, výstavách, divadelných predstaveniach a koncertoch organizovaných počas celého roka.

Finančné prostriedky budú použité na:

– skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

– skvalitnenie vybavenia školy – učebné pomôcky pre jednotlivé odbory, obohacovanie archívov odborov / notoviny… /

– na realizáciu sústredení, workshopov 

– na realizáciu  školských súťaží s celoslovenskou pôsobnosťou

Touto cestou si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o poukázanie sumy 2% (3%) zaplatenej dane, ktorou môžete aj Vy prispieť na umelecký rozvoj detí navštevujúcich množstvo kvalitných odborov Základnej umeleckej školy.

Predsedníčka RZ – Mária Feherpatakyová

Riaditeľka školy – Mgr. Ľuboslava Slebodníková DiS.art.

IČO: 17319617/152, Právna forma: Občianske združenie, Obchodné meno: SRRZ – RZ pri Základnej umeleckej škole, adresa: Železničná 6, 987 01 Poltár

Tlačivo 2% z dane nájdete tu:

Postup pre darovanie 2 % z dane z príjmov fyzických alebo právnych osôb

Zarábajúci rodič si dá potvrdiť tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2021 u svojho zamestnávateľa (mzdárky), a na základe neho vypíše tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy 2 % z dane za rok 2021. Takto podpísané a vyplnené doklady doručí do 30. 4. 2022  na Daňový úrad Lučenec alebo do 26. 4. 2022 na riaditeľstvo ZUŠ Poltár.

Rodič – podnikateľ alebo rodič, ktorý si sám podáva daňové priznanie vypíše uvedené údaje o 2 % dane pre Občianske združenie pri ZUŠ Poltár priamo v tlačive daňového priznania vydané Daňovým úradom SR. Daňové priznanie sa podáva do 31. 3. 2022.

Print Friendly, PDF & Email