Tanečný odbor

Do tohto odboru je možné sa prihlásiť od 5 rokov, horná hranica je neobmedzená. V prípravnom štúdiu sa vyučujúci zameriavajú na hravé činnosti, sprostredkujúce poznávanie jednoduchých výrazových prostriedkov. Potom nasleduje dvojročná tanečná príprava, po ktorej sa pridávajú predmety – klasický, ľudový tanec a tanečná prax, neskôr kreatívny, džezový a historický tanec. V klasickom tanci sa kladie dôraz na získavanie technickej zdatnosti. V ľudovom tanci si deti postupne osvojujú charakteristické kroky každého regiónu Slovenska. Najpopulárnejšie sú moderné a HIP-HOP tance.
Tanečný odbor na ZUŠ v Poltári pracuje od školského roku 2005/06. Žiaci dostávajú na hodinách tanca všeobecnú tanečnú prípravu a postupne sa učia tanečné techniky moderného klasického a ľudového tanca.
Najväčší záujem zo strany rodičov a ich detí je o rozvoj moderného tanca a všetkých jeho štýlov. Najmladšie žiactvo sa teší z detských scénických tancov. Staršie žiačky radi tancujú scénické, moderné tance, ale aj STREET DANCE, medzi ktoré patrí napr. HIP-HOP a disco. Spolupráca tanečného odboru s ostatnými odbormi ZUŠ v Poltári – LDO, HO a VO priniesla už viaceré pozitívne výsledky – hlavne na spoločných programoch, ako napríklad výchovné a verejné koncerty.
Najúspešnejšie tanečné choreografie boli odprezentované nielen na domácom javisku, ale aj v okolitých dedinách a mestách okresov Poltár, Lučenec.
Najväčším úspechom bola účasť na krajskej súťaži v Žiari nad Hronom.

Popri ZUŠ v Poltári patrí k pravidelne najúspešnejším účastníkom Pódium mladých tanečníkov, ktoré zastrešuje ZUŠ v Hnúšti v regiónoch Gemer, Malohont a Novohrad.

 

Print Friendly, PDF & Email