Rada školy ZUŠ Poltár, Železničná 6
P.č. Meno a priezvisko Delegovaný za
1. Slávka Rapčanová zástupca za rodičov
2. Anna Turoňová zástupca za rodičov
3. PhDr. Iveta Matúšková zástupca za rodičov
4. Ing. Katarína Pinková Kančová zástupca za rodičov
5. Ing. Ladislav Černák zástupca za pedagogických zamestnancov
6. Mgr. Mária Kureková zástupca za pedagogických zamestnancov
7. Mgr. Denisa Uhrinová zástupca za nepedagogických zamestnancov
8. Daniel Kamas zástupca za zriaďovateľa z radu poslancov
9. Bc. Martina Tóčiková zástupca za zriaďovateľa z radu poslancov
10. Mgr. Martina Brisudová zástupca za zriaďovateľa z radu poslancov
11. MVDr. Július Balog zástupca za zriaďovateľa z radu poslancov
Print Friendly, PDF & Email