Rada školy ZUŠ Poltár, Železničná 6
 

Zoznam členov rady školy za školský rok 2019/20

 

Por. číslo

Meno a priezvisko

Zastúpený za:

(596/03 Z.z. § 25)

1.

Skulská Katarína

Za rodičov

2.

Anna Turoňová

Za rodičov

3.

PhDr. Matúšková Jánošíková Iveta

Za rodičov

4.

Ing. Pinková Kančová Katarína

Za rodičov

5.

Mgr. art. Mária Sihelská 

Pedagogický zamestnanec

6.

Mgr. Kureková Mária Dis.art

Pedagogický zamestnanec

7.

Mgr. Uhrinová Denisa

Nepedagogický zamestnanec

8. 

JUDr. Bronislava Garajová 

Za zriaďovateľa Mesto Poltár –

predsedníčka Rady školy

9.

Mgr. Lenka Talánová-Sojková

Za zriaďovateľa Mesto Poltár

10.

Karol Švingál

Za zriaďovateľa  Mesto Poltár

11.

Bc. Tóčiková Martina

Za zriaďovateľa  Mesto Poltár

 

Print Friendly, PDF & Email