Môj prvý koncert a výstavu 30.1.2020

S prianím všetkého dobrého v Novom roku, Vás pozývame na Môj prvý koncert a výstavu, tešíme sa, že nás svojou účasťou podporíte. (M.R.) Účinkovať budú deti prípravných ročníkov všetkých odborov. Práve oni otvárajú koncertnú sezónu 2020 ZUŠ Poltár.

Print Friendly, PDF & Email

Absolventský koncert 2019

Absolventi ZUŠ Poltár 7.6.2019 – slávnostný akt ukončenia štúdia 1.a.2.stupňa.Výtvarníci otvorili krásnu výstavu, ktorým hudobný darček venovali mladší spolužiaci. Grafika, maľba, kresba, umelecká fotografia, či priestorové artefakty… ocenili rodičia i vzácni hostia. Koncert bol veľmi rozmanitý, repertoárovo zostavený zo skladieb 18.až 21.st.svetových i slovanských skladateľov. Tanečíci sa predstavili klasickým tancom a divadelníci monológmi, či pohybovým

Print Friendly, PDF & Email

Od divadla k tancu

OD DIVADLA K TANCU, záverečný koncert žiakov tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Poltár napĺnil rytmom, energiou, pohybom, radosťou, hlasným skandovaním a potleskom publika Dom kultúry v Poltári dňa 30. 5.2019.Predstavili sa i tanečníci z elokovaných tried Oždian, Hrachova, Kalinova i hosťujúce baletky so SZUŠ z Lučenca – Opatovej. Striedali sa moderné, scénické tance, open choreografie,

Print Friendly, PDF & Email

Talentík múz 2019

TALENTÍK MÚZ 2019 ako jubilejný 15.ročník okresnej umeleckej súťaže deti MŠ a 1.st.ZŠ dnes 28.5.otvorila riaditeľka ZUŠ Ľuba Slebodníková a pani primátorka Mgr. Martina Brisudová. Obe vyjadrili obdiv nad touto súťažnou prehliadkou , ktorej cieľom je vyhľadávanie talentíkov a prípravou svojich zverencov p. učiteľkami vychovávateľkami i spoluprácou s učiteľmi Zušky tak skĺbili materské, základné školy

Print Friendly, PDF & Email

Výchovné koncerty

Výchovné koncerty ZUŠiek sú veľmi obľúbené medzi deťmi materských i základných škôl. Deti boli pozvané do „nemocnice na umeníčkovej ulici“ a každá choroba, bolesť, či smútok sa liečili hudbou, skladbičkami v hre na flautu, husle, saxofón, zobcovú flautu, klavír, keyboard, akordeón ale i spevom. Naučili sa aj detské piesne na blížiacu okresnú súťaž TALENTÍK MÚZ,

Print Friendly, PDF & Email

Úspech našich speváčiek na DIS v Banskej Bystrici

DIS je detská interpretačná súťaž, ktorá sa v odbore spev koná raz za 5 rokov. Táto súťaž je náročná najmä preto, lebo je postupová dvojkolová. Každý interpret si musí pripraviť na každé kolo iný repertoár. DIS sa tento rok konal 15. až 17. mája v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera v Banskej Bystrici. Prvý deň začal festivalovým koncertom, na

Print Friendly, PDF & Email

Levický hudobný festival 2019

Levický hudobný festival ako 5.roč.hudobnej súťažnej prehliadky prvýkrát navštívili aj žiaci ZUŠ Poltár v kategórií komornej hudby do 19 rokov. Vekový rozdiel interprétov bol veľmi veľký, ale s obdivom dievčatá vnímali virtuóznu hru skvelých akordeónistov dokonca na elektroakustických nástrojoch. Repertoár musel obsahovať skladby výberu baroka, klasicizmu, romantizmu a hudby 20.al.21.st. Predsedom poroty bol Mgr. Art.

Print Friendly, PDF & Email

Pódium mladých tanečníkov 2019

Dňa 30.4.2019 sa naši tanečníci zúčastnili nadregionálnej tanečnej prehliadky „Pódium mladých tanečníkov“ v Rimavskej Sobote. Mali sme možnosť vidieť 36 choreografií ZUŠiek 4 regiónov v rôznych tanečných štýloch – klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, show dance, street dance…Žiaci ZUŠ Poltár vo svojich choreografiách Next to me, Intoxicated, Formation a Vodný svet ukázali radosť z

Print Friendly, PDF & Email