Projekt Zuška do uška

Projekt „Zuška do uška“ 

Celoškolský projekt- pre žiakov a ich učiteľov
 Hudobného, literárno-dramatického, výtvarného odboru
 

ZUŠ-KA DO UŠKA

Projekt ZUŠ-ka do uška  (pesničky našej ZUŠ-ky) je celoškolským projektom pre žiakov a ich učiteľov hudobného, literárno – dramatického a výtvarného odboru. Cieľom projektu jednotlivých odborov je rozvoj kreativity, tvorivých aktivít  – elementárnej kompozície, tvorby ilustrácií, literárnej tvorby a IKT technológií. Výsledným produktom sú zborníky: Deti – deťom 1. diel, Učitelia – deťom 2. diel a  Deti deťom 3. diel. Detské piesne so svojimi pútavými textami sa stávajú materiálom pre povinné piesne detí materských a základných škôl, ktoré sa zúčastňujú Talentíka múz, ktoré premiérovo zaznievajú na koncerte víťazov za inštrumentálneho doprovodu školskej kapely Junior´s band.

Zborník ZUŠKA DO UŠKA 2018

“Zuška do uška“

(pesničky našej zušky)

Kto sa zapojí do tvorivosti? Žiak a tvoj učiteľ.

Čia múza (tvorivý nápad, báseň, hudba, kresba – maľba) bude realizovaná. Môže to byť jednotlivec, ale aj kolektív.

Propozície: vytvor báseň (2 – 3) slohy – názov básne, autor – meno a priezvisko, vek. Odovzdaj triednemu učiteľovi. Obsah básničky (žartovné, témetické – jar, leto, smutné…pre mamku, o zvieratách, muzikantoch, nástrojoch, kvietky, noty…

zhudobni – vymysli melódiu – vyberieš si báseň, ktorá ťa zaujme, ktorú vytvorili tvoji spolužiaci, alebo ty. Zhudobniť báseň ti pomôže učiteľ nástroja, upraviť do piesňovej formy, použiť refrén, dať do vhodnej tóniny, akordické značky, takt, taktové čiary. Možno aj ty to dokážeš.

Zhotovené pesničky potrebujú ilustrácie. Vytvor ilustráciu podľa textu. Nuž, čo vy na to výtvarníci? Alebo aj hoc kto, kto rád kreslí?

Výstup: – graficky sa vytvorí zborník (farebne ilustrovaný), ktorý vydá zuška

– autori budú odmenení (diplomom a cenami)

– piesne budú mať na koncerte svoju premiéru (možno niektorú z nich zahrá aj kapela)

– taktiež ich budú spievať deti z materských škôl na Talentíku múz

– a Poltárska Zuška objaví talenty – básnikov, skladateľov, hudobníkov a výtvarníkov – skratka umelcov

ČO NA ZÁVER NA POVZBUDENIE ?

– každý, kto má odvahu a talent nech začne

–  poradí vám triedny učiteľ, rodič, kamarát, alebo i pani riaditeľka

termíny – kto bude prvý? – začať od novembra 2011, básne – december 2011, hudba – január – február 2011, kresba – marec, apríl 2011,

zborník – máj, jún 2011

– rada – nevzdávaj sa, tvor, ukáž, čo v tebe je, veď nie si iný ako mladí umelci v Superstar, alebo Mini talent show

 

Nech sa Vám darí  

 

Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka ZUŠ

 

zusdouska (1)

Viac k nahliadnutiu v Zuške.

 

 

 
Print Friendly, PDF & Email