budova
                    Základná umelecká škola, Železničná č. 6, 987 01 Poltár
                    Interiér
                    interiér
                    Interiér
                    interiér
                    Trieda hudobnej náuky
                    Hudobný odbor – trieda hudobnej náuky
                    Trieda výtvarného odboru
                    Výtvarný odbor
                    koncertná sála
                     Koncertná sála
                    Literárno-dramatický odbor
                    Literárno – dramatický odbor
                    
                    Tanečný odbor
Print Friendly, PDF & Email