Absolventský koncert 2019

Absolventi ZUŠ Poltár 7.6.2019 – slávnostný akt ukončenia štúdia 1.a.2.stupňa.Výtvarníci otvorili krásnu výstavu, ktorým hudobný darček venovali mladší spolužiaci. Grafika, maľba, kresba, umelecká fotografia, či priestorové artefakty… ocenili rodičia i vzácni hostia. Koncert bol veľmi rozmanitý, repertoárovo zostavený zo skladieb 18.až 21.st.svetových i slovanských skladateľov. Tanečíci sa predstavili klasickým tancom a divadelníci monológmi, či pohybovým

Od divadla k tancu

OD DIVADLA K TANCU, záverečný koncert žiakov tanečného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Poltár napĺnil rytmom, energiou, pohybom, radosťou, hlasným skandovaním a potleskom publika Dom kultúry v Poltári dňa 30. 5.2019.Predstavili sa i tanečníci z elokovaných tried Oždian, Hrachova, Kalinova i hosťujúce baletky so SZUŠ z Lučenca – Opatovej. Striedali sa moderné, scénické tance, open choreografie,

Talentík múz 2019

TALENTÍK MÚZ 2019 ako jubilejný 15.ročník okresnej umeleckej súťaže deti MŠ a 1.st.ZŠ dnes 28.5.otvorila riaditeľka ZUŠ Ľuba Slebodníková a pani primátorka Mgr. Martina Brisudová. Obe vyjadrili obdiv nad touto súťažnou prehliadkou , ktorej cieľom je vyhľadávanie talentíkov a prípravou svojich zverencov p. učiteľkami vychovávateľkami i spoluprácou s učiteľmi Zušky tak skĺbili materské, základné školy

Výchovné koncerty

Výchovné koncerty ZUŠiek sú veľmi obľúbené medzi deťmi materských i základných škôl. Deti boli pozvané do „nemocnice na umeníčkovej ulici“ a každá choroba, bolesť, či smútok sa liečili hudbou, skladbičkami v hre na flautu, husle, saxofón, zobcovú flautu, klavír, keyboard, akordeón ale i spevom. Naučili sa aj detské piesne na blížiacu okresnú súťaž TALENTÍK MÚZ,

Úspech našich speváčiek na DIS v Banskej Bystrici

DIS je detská interpretačná súťaž, ktorá sa v odbore spev koná raz za 5 rokov. Táto súťaž je náročná najmä preto, lebo je postupová dvojkolová. Každý interpret si musí pripraviť na každé kolo iný repertoár. DIS sa tento rok konal 15. až 17. mája v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera v Banskej Bystrici. Prvý deň začal festivalovým koncertom, na

Levický hudobný festival 2019

Levický hudobný festival ako 5.roč.hudobnej súťažnej prehliadky prvýkrát navštívili aj žiaci ZUŠ Poltár v kategórií komornej hudby do 19 rokov. Vekový rozdiel interprétov bol veľmi veľký, ale s obdivom dievčatá vnímali virtuóznu hru skvelých akordeónistov dokonca na elektroakustických nástrojoch. Repertoár musel obsahovať skladby výberu baroka, klasicizmu, romantizmu a hudby 20.al.21.st. Predsedom poroty bol Mgr. Art.

Pódium mladých tanečníkov 2019

Dňa 30.4.2019 sa naši tanečníci zúčastnili nadregionálnej tanečnej prehliadky „Pódium mladých tanečníkov“ v Rimavskej Sobote. Mali sme možnosť vidieť 36 choreografií ZUŠiek 4 regiónov v rôznych tanečných štýloch – klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec, show dance, street dance…Žiaci ZUŠ Poltár vo svojich choreografiách Next to me, Intoxicated, Formation a Vodný svet ukázali radosť z

Úspech na súťaži „BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ 2019“

ZUŠ v starobylom baníckom meste Banská Štiavnica hostila v utorok 7. mája účastníkov 4.ročníka celoslovenskej klavírnej súťaže „Banskoštiavnické kladivká 2019“. Neboli to banícke kladivká z erbu tohto krásneho mesta, ale kladivká rozoznievajúce struny koncertných klavírov, ktoré zvolali do Banskej Štiavnice šikovných klaviristov z celého Slovenska. Súťaž sa koná každoročne od roku 2016 v sólovej a štvorručnej hre na klavír a je zameraná na

Koncert víťazov nadregionálnych súťaží PMU

DEFILÉ nadregionálnych súťaží Pódia mladých umelcov 2019 sa uskutočnilo 3.mája koncertom víťazov na Hrade v Modrom Kameni,ktoré zorganizovala ZUŠ MODRÝ KAMEŇ. Pani riaditeľka Paedr. Lívia Hrušková v príhovore vyzdvihla význam súťaže – vyhľadávanie mladých talentov, zdravé súťaženie a hlavne peknú priateľskú spoluprácu 14 ZUŠiek Novohradu, Malohontu a Gemera. V tomto 24.ročníku PMU sa súťažilo v