Talentík múz 2019

TALENTÍK MÚZ 2019 ako jubilejný 15.ročník okresnej umeleckej súťaže deti MŠ a 1.st.ZŠ dnes 28.5.otvorila riaditeľka ZUŠ Ľuba Slebodníková a pani primátorka Mgr. Martina Brisudová. Obe vyjadrili obdiv nad touto súťažnou prehliadkou , ktorej cieľom je vyhľadávanie talentíkov a prípravou svojich zverencov p. učiteľkami vychovávateľkami i spoluprácou s učiteľmi Zušky tak skĺbili materské, základné školy v okrese s ich ZUŠKou. Do súťaže sa zapojilo spolu 221 detí, vo výtvarnej múze 107 detí, v hudobnej múze 26deti, v tanečnej múze 52,detí,v literárnej múze 26 detí v dvoch kategóriách. Bolo nesmierne krásne, radostné ako tieto deťúrence, mladé Talentíky sa prezentovali v 4 umeleckých Múzach.

Odmenené boli diplomami a cenami v zlatom, striebornom, bronzovom pásme, udelené boli aj ceny laureátov jednotlivých MÚZ a bohatým potleskom nás všetkých. Každé dieťa bolo ocenené i jubilejným odznakom Talentíka MÚZ, ktorý sa hrdo vynímal na ich hrudi. V závere vyhodnotenia sa uskutočnil i koncert víťazov za jednotlivé múzy a povinné piesne si deti 1.kat.Naše zmysly, v 2.kat.Dúhová brána zaspievali spolu s tanečnou kapelou, hotová Superstar. ZuŠ a mesto Poltár ďakuje všetkým deťom, p.uciteľkám za prípravu, veríme, že objavené talentíky privítame na prijímacích pohovoroch 11.a.12.6. v poltárskej zuške i elokovaných triedach. Verte tomu, že Talentíky v zuške porastú na Talenty, ktoré vplyvom umenia budú šťastné, radostné a zdravé.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka ZUŠ

Print Friendly, PDF & Email