Spevácke zbory Krištálik a prípravný spevácky zbor Krištálik na prehliadke Mládež spieva 2016 v koncertnej sále ZUŠ v Poltári

Mládež spieva je celoštátnou postupovou (dvojstupňovou – krajskou a celoštátnou) súťažou a prehliadkou detských a mládežníckych speváckych zborov s dvojročnou periodicitou. Dňa 6. mája 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ v Poltári konala nesúťažná prehliadka detských zborov. Napriek tomu, že tento rok súťažia mládežnícke zbory, NOS Lučenec sa rozhodlo, vyhlásiť nesúťažnú prehliadku detských speváckych zborov.             Do tohtoročnej

Print Friendly, PDF & Email

Sústredenie speváckeho zboru Krištálik

Väčšina speváckych zborov sa okrem pravidelných každo týždňových skúškach niekedy stretne aj na spoločnom sústredení. Ich cieľom je skĺbiť kolektív, ale tiež nacvičiť, či zdokonaliť preberaný hudobný repertoár. Ani v našej – Základnej umeleckej škole  v Poltári tomu nie je inak…. A tak sme sa stretli my, pedagógovia – Mgr. art. Mária Sihelská, Mgr. Dagmar

Print Friendly, PDF & Email

Spevácky zbor Krištálik

Detský spevácky zbor Krištálik Práca v speváckom zbore plní funkciu edukačno-relaxačnú pre všetky vekové kategórie   žiakov.   Poskytuje im možnosť zmysluplného odreagovania sa, radosť zo spoločnej tvorby hudobného diela, prehlbuje ich emocionalitu. Záujem o zborový spev je prvoradý, nadradený nad spevácke schopnosti. V speváckom zbore sa rozvíjajú aj jazykové schopnosti, spev piesní rôznych národov v originálnom jazyku. V

Print Friendly, PDF & Email