Výchovné koncerty

Výchovné koncerty ZUŠiek sú veľmi obľúbené medzi deťmi materských i základných škôl. Deti boli pozvané do „nemocnice na umeníčkovej ulici“ a každá choroba, bolesť, či smútok sa liečili hudbou, skladbičkami v hre na flautu, husle, saxofón, zobcovú flautu, klavír, keyboard, akordeón ale i spevom.

Naučili sa aj detské piesne na blížiacu okresnú súťaž TALENTÍK MÚZ, ktorej sa už teraz prihlásilo spolu 217 deti od 5 do 10 rokov v hudobnej, výtvarnej, tanečnej a literárnej múze. Detské publikum bolo vtiahnuté do diania koncertu, ale okrem hudby obdivovali aj zvuky rôznych nástrojov, či umenie hry na nástroje svojich spolužiakov zuškárov. Snáď ich oslovia a v sprievode rodičov prídu na blížiace sa prijímacie pohovory do ZUŠ Poltár 11.a12.júna 2019 od 13 do 17 hod. Deti tešíme sa na Vás príďte medzi nás.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková Dis art., riaditeľka ZUŠ

Print Friendly, PDF & Email