Levický hudobný festival 2019

Levický hudobný festival ako 5.roč.hudobnej súťažnej prehliadky prvýkrát navštívili aj žiaci ZUŠ Poltár v kategórií komornej hudby do 19 rokov. Vekový rozdiel interprétov bol veľmi veľký, ale s obdivom dievčatá vnímali virtuóznu hru skvelých akordeónistov dokonca na elektroakustických nástrojoch. Repertoár musel obsahovať skladby výberu baroka, klasicizmu, romantizmu a hudby 20.al.21.st. Predsedom poroty bol Mgr. Art. Roland Cucor, ktorý vyzdvihol hlavne muzikalitu a záujem žiakov sa venovať hudbe.Poltárske dievčatá podali veľmi muzikálne výkony v krásnej Synagóge s vynikajúcou akustikou.

Komorné duo Timea a Miriama /saxofón a klavír /získali strieborné pásmo,Lea a Bronka/priečna flauta a klavír/bronzové pásmo. Odmenené boli Diplomom, knižnou publikáciou, darčekami i a cyklomapou z ich regiónu. I keď počasie neprialo, svoje dojmy si spolu s učiteľkou vy rozprávali pri horúcej čokoláde. Hudba opäť spojila Zuškárov v inej časti Slovenska a dievčatá reprezentovali svoju školu i mesto Poltár.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková DiS. art.

Print Friendly, PDF & Email