Vianočný koncert 23.12.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, páni učitelia, veľká vďaka za podporu a pomoc pri plnení povinností počas dištančného vzdelávania v roku 2020. Zvládli sme to. Želajme si vzájomne pevné zdravie, splnenie snov, cieľov či predsavzatí v osobnom i umeleckom zuškárskom živote. Veríme, že naštartujeme rok 2021 s vierou a nádejou, že sa stretneme na koncertoch, výstavách, divadelných a tanečných predstaveniach, súťažiach a kultúrnych vystúpeniach. Nech nás k tomu vedie odvaha, optimizmus, radosť a Božie požehnanie. Vianočný dar je pre Vás všetkých koncert našich žiakov a učiteľov. ( Fotokoláž prác žiakov VO – MR ) Ľ. Slebodníková

Print Friendly, PDF & Email