Spevácke zbory Krištálik a prípravný spevácky zbor Krištálik na prehliadke Mládež spieva 2016 v koncertnej sále ZUŠ v Poltári

Mládež spieva je celoštátnou postupovou (dvojstupňovou – krajskou a celoštátnou) súťažou a prehliadkou detských a mládežníckych speváckych zborov s dvojročnou periodicitou. Dňa 6. mája 2016 sa v koncertnej sále ZUŠ v Poltári konala nesúťažná prehliadka detských zborov. Napriek tomu, že tento rok súťažia mládežnícke zbory, NOS Lučenec sa rozhodlo, vyhlásiť nesúťažnú prehliadku detských speváckych zborov.             Do tohtoročnej

Print Friendly, PDF & Email

Prípravný spevácky zbor

Prípravný spevácky zbor Zborový spev má na ZUŠ všetky prednosti kolektívnej činnosti, pôsobí na citový, etický a estetický rozvoj mladého jedinca. Zborový spev je krása súzvuku hlasov, harmónie, radosti zo spoločnej tvorby uceleného diela, ktorá sa dá dosiahnuť len na základe kvalitnej hlasovej prípravy. Práca v speváckom zbore plní funkciu edukačno – relaxačnú pre všetky

Print Friendly, PDF & Email