Jesenný koncert 2018

Jesenný koncert žiakov a učiteľov ZUŠ Poltár 29.11.2018, plná sála rodičov a priateľov školy, príjemná atmosféra, výstava žiakov výtvarného odboru, umelecký zážitok pre všetkých prítomných. Na pódiu sa striedali sólisti na rôznych hudobných nástrojoch, komorná hra, tanečníci s ľudovými tancami a modernými choreografiami, speváci, ľudový súbor Lúčiná,spevácky zbor Krištálik, tanečná kapela Junior’s Band… viac ako

Print Friendly, PDF & Email

Kostúrov výtvarný Poltár

Blahoželáme našim oceneným výtvarníkom, ktorí sa svojimi prácami zapojili do výtvarnej súťaže Kosturov výtvarný Poltár, téma bola znovu zaujímavá Portrét/Autoportrét..gratulujeme k oceneniu a krásnej práci Adamovi, žiakovi p. uč. Niky Gazíkovej a tak isto aj jej, že ho vedie správnym smerom, gratulujeme Radke a Martinovi žiakom p. uč Moniky Račkovej ku krásnym prácam a oceneniu..

Print Friendly, PDF & Email

Improliga

Novohradské osvetové stredisko opäť ako každý rok už tradične zorganizovalo prehliadku improvizovaného divadla! Aj žiaci ZUŠ Poltár pod vedením ich p.uč. Veroniky Berkyovej prišli a zahrali si na IMPROLIGE. Súťaže sa zúčastnilo 13 trojčlenných družstiev a za 3 minúty po zadaní témy ktorú si vyžrebovali, sa museli zladiť a ísť hrať ! Tak aby splnili tému ale aj

Print Friendly, PDF & Email

PAN 2018

25.výročie tichého prednesu hlásilo nie len krásne jubileum, ale opäť nezabudnuteľný týždeň strávený s úžasnými ľuďmi. Hovorí sa, že reč nebola prvá, ale pohyb. Pri pantomíme a pohybovom divadle nepotrebujeme počuť slová replík hercov, ale ich dokonalé ladné pohyby, gestikuláciu a hru mimiky. Pantomíma sa niesla celým týždňom. Slávnostné otvorenie, dielne pre žiakov ale aj pedagógov, lektori, predstavenia, 

Print Friendly, PDF & Email

Celoslovenská súťaž Musica Camerata v Bratislave

Flautové trio na celoslovenskej súťaži Musica Camerata v Bratislave Flautové trio v novom zložení Radka, Daniela, Anka po svojom umeleckom výkone celoslovenskej súťaže sa bodovo umiestnili na 2.mieste v striebornom pásme. To, že patrili k najmladším v tretej kategórii si zaslúži aj pochvalu. Naše dua Miriama a Timea v 2.kategóriia a v 1.kategórií Lea a

Print Friendly, PDF & Email

Metodický deň – Klavír 20. a 21. storočia pre 14 ZUŠ v Poltári

Zuš Poltár 2 4.10.2018 zorganizovala pre Zušky Novohradu, Gemera, Malohontu, Hontu a širšieho okolia METODICKÝ DEŇ „Klavír 20.a 21.storočia, alebo KLAVÍR NA Ruby? Súčasťou bol aj workshop nielen pre deti zameraný na improvizáciu a elementárnu kompozíciu Skladačky. Hovorilo sa o grafických partitúrach, otvorených konceptoch, notovanej hudbe a novej zbierke Tomáša Borša, hudba G. Kurtága,A. Pärta,

Print Friendly, PDF & Email

Stretnutie Rady školy

Posledné stretnutie poslancov mestského zastupiteľstva na zasadnutí Rady Školy ZUŠ Poltár, kde sa prerokovala podrobná Správa o výchovno vzdelávacej činnosti za šk. rok 2017 /2018, nový rozpočet školy na 2019, počty žiakov v odboroch, či návrhy vo všetkých oblastiach. Minulý šk. Rok bol veľmi uspešný, no súčasne náročný pre ZUŠKu, ktorá musela prejsť rôznymi kauzami,

Print Friendly, PDF & Email

Imatrikulácia v ZUŠ

„Haló haló, čo sa to tu v našej Zuš-ke opäť deje? Každý učiteľ sa na nás milo smeje. Každý nás tu s otvorenou náručou víta, na ťažké otázky sa nás pýta. Prečo sa nás to pýtali? Pretože nás do Zuškárkej rodinky vítali!“   Ďalší nápad, ktorý vznikol z radu tvorivých učiteľov našej  školy sa tešil

Print Friendly, PDF & Email