Koncert víťazov nadregionálnych súťaží PMU

DEFILÉ nadregionálnych súťaží Pódia mladých umelcov 2019 sa uskutočnilo 3.mája koncertom víťazov na Hrade v Modrom Kameni,ktoré zorganizovala ZUŠ MODRÝ KAMEŇ. Pani riaditeľka Paedr. Lívia Hrušková v príhovore vyzdvihla význam súťaže – vyhľadávanie mladých talentov, zdravé súťaženie a hlavne peknú priateľskú spoluprácu 14 ZUŠiek Novohradu, Malohontu a Gemera. V tomto 24.ročníku PMU sa súťažilo v hre na zobcovú flautu, husle, keyboard, gitare a drevené dychové nástroje. Koncert bol umeleckým zážitkom pre všetkých zúčastnených.

Mladí umelci i ich pedagógovia, korepetítori boli odmenení úprimným potleskom, kvetinou, sponzorským darčekom a mládež vstupenkou do areálu kúpalísk v Strehovej. Po skončení koncertu boli všetci pozvaní na malú recepciu, kde gratulácie a neformálne rozhovory vytvárali nové priateľstvá. Hudba a umenie tak opäť spojila žiakov, učiteľov, rodičov, poslancov a predstaviteľov mesta a Hradu Modrý Kameň. ZuŠ mesto Poltár reprezentovali Martinka Severíniová,Alžbeta Blahutová-keyboard, Linda Rusnáková – husle, Soňa Feherpatakyová – gitara. Vďaka za krásny umelecký zážitok a deň naplnený radosťou.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková DiS. art.

riaditeľka ZUŠ Poltár

Print Friendly, PDF & Email