Nevšedná hodina výtvarného odboru žiakov ZUŠ V Poltári

Dňa 31.1.2017 bola netradičná nielen pre žiakov Základnej umeleckej školy v Poltári, ale aj pre seniorov domova sociálnych služieb v Poltári.  Po spoločnom rozhovore so staršími žiakmi sa vyučujúca výtvarného odboru PhDr. Magdaléna Bugárová zo ZUŠ v Poltári rozhodla,  že na začiatku roka obdaruje našich starších občanov nevšedným darčekom. Po dohode s riaditeľkou domova sociálnych služieb, pani Líviou Lomanovou,

Print Friendly, PDF & Email

Môj prvý koncert – žiaci prípravných ročníkov otvorili novú koncertnú sezónu roku 2017

Deň 31. január 2017 bol dňom nielen odovzdávania polročných vysvedčení, ale aj slávnostným dňom pre najmladších žiakov prípravných ročníkov, ktorí otvorili koncertnú sezónu ZUŠ v roku 2017. Priliehavý názov „Môj prvý koncert“ prezrádzal, že na pódiu vystúpili po prvýkrát žiaci – interpréti v hre na rôznych nástrojoch. Koncertnú sálu zdobili panely výtvarných prác našich malých výtvarníkov. Aj

Print Friendly, PDF & Email

Žiaci elokovanej triedy Kokava nad Rimavicou obdarovali aj svojich učiteľov

Posledné dni pred vianočnými sviatkami sa v základnej umeleckej škole, pobočke Kokave nad Rimavicou niesli v duchu vianočnej atmosféry. Žiaci v elokovanej triede v Kokave nad Rimavicou sa pred týmito najkrajšími sviatkami rozhodli, že milo prekvapia svojich učiteľov na základnej škole. Počas vyučovania hodín výtvarného odboru vyrobili z hliny drobné vianočné ozdoby a po vypálení ich následne farebne skrášlili. V zastúpení

Print Friendly, PDF & Email

Úspech flautového tria ZUŠ Poltár na celoslovenskej súťaži Musica camera J. Albrecht 2016 v Bratislave

V dňoch 25.-26. novembra 2016 sa uskutočnil 6. ročník celoslovenskej súťaže Musica camerata J. Albrecht, ktorej vyhlasovateľom bol MŠ SR a organizátorom ZUŠ J. Albrechta  v Bratislave. Súťaž nesie meno bratislavského rodáka a hudobníka, skladateľa a pedagóga J. Albrechta, ktorý sa zaslúžil o rozvoj a propagáciu komornej hry. Rok 2016 je rokom 20. výročia úmrtia J. Albrechta, ktorého pamiatka bola zviditeľnená krátkym

Print Friendly, PDF & Email

TANEČNÝ WORKSHOP v ZUŠ POLTÁRI

Piatok 18.11. 2016 Základná umelecká škola v Poltári organizovala tanečný workshop v príjemnom prostredí koncertnej sály. Samotná myšlienka uskutočniť workshop vznikol pri práci s deťmi pani učiteľkou Sabínou Tomesovou. Cieľom workshopu bolo utuženie vzťahov medzi najstaršími žiakmi ZUŠ Poltár a žiakmi v elokovanej triede Hrachovo i nadobudnutie nových skúseností, tanečných techník od šikovných lektorov. Workshop začal hneď ráno

Print Friendly, PDF & Email

ZUŠ na Improlige v Lučenci

  29.októbrer 2016 patril Dom kultúry Boženy Slančíkovej Timravy Lučenec, improvizácií. NOS Lučenec ako každý rok tak aj tento, zorganizovalo súťaž a worshop venovaný improvizácií pod názvom IMPROLIGA 2016 . Najstarší žiaci ZUŠ Poltár a elokovanej triedy Kalinovo v literárno-dramatickom odbore sa taktiež worshopu a súťaže zúčastnili a zasúťažili si. Lektor a skvelý herec Mgr. Boris

Print Friendly, PDF & Email

Žiaci ZUŠ v Poltári na návšteve v komunitnom centre Mikuláš podľa mojich predstáv

Dňa 22.11.2016 starší žiaci ZUŠ Poltár absolvovali výučbu v rámci otvorenej hodiny v spolupráci s Komunitným centrom v Poltári. Cieľom tejto hodiny bolo zblížiť cez umenie obidve skupiny detí pri spoločnej práci na tému: „Mikuláš podľa mojich predstáv“. Žiaci ZUŠ pri práci pomáhali mladším deťom s ich tvorbou, a tak svoje poznatky mohli otestovať aj v skutočnej praxi. Menším deťom sa zas

Print Friendly, PDF & Email

Mladí umelci ZUŠ v Poltári si uctili seniorov v Slanej Lehote

Hudba v interpretácii žiakov ZUŠ v Poltári navodila emotívnu atmosféru v sociálnom zariadení Tília v Slanej Lehote. Zazneli populárne piesne V sieti ťa mám (Kristína), Dnes sa mi nechce nič (Zuzana Smatanová) v podaní Sáry Partlovej a Michaely Szepesyovej, Ragtime v interpretácii gitaristky Soni Fehérpatakyovej, Veselý duett P. Ďuriša – Tanec  v podaní Radky Gombalovej (priečna flauta) a Soni Feherpatakyovej (gitara), či lyrický Spomienka na

Print Friendly, PDF & Email

Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2016

  Dňa 15.11.2016 sa zišli mladí umelci a ich učitelia Základnej umeleckej školy v Poltári na verejnom koncerte v koncertnej sále ZUŠ za účasti rodičov, priateľov, ale i žiakov vyšších ročníkov hudobnej náuky, kde naši mladí umelci interpretovali na rôznych nástrojoch hudbu 20. a 21. storočia. Koncert Portréty 2016 je súčasťou spoločného celoslovenského a európskeho projektu Portréty, ktorého organizátorom je New

Print Friendly, PDF & Email