Žiaci elokovanej triedy Kokava nad Rimavicou obdarovali aj svojich učiteľov

Posledné dni pred vianočnými sviatkami sa v základnej umeleckej škole, pobočke Kokave nad Rimavicou niesli v duchu vianočnej atmosféry. Žiaci v elokovanej triede v Kokave nad Rimavicou sa pred týmito najkrajšími sviatkami rozhodli, že milo prekvapia svojich učiteľov na základnej škole. Počas vyučovania hodín výtvarného odboru vyrobili z hliny drobné vianočné ozdoby a po vypálení ich následne farebne skrášlili. V zastúpení

Print Friendly, PDF & Email

Úspech flautového tria ZUŠ Poltár na celoslovenskej súťaži Musica camera J. Albrecht 2016 v Bratislave

V dňoch 25.-26. novembra 2016 sa uskutočnil 6. ročník celoslovenskej súťaže Musica camerata J. Albrecht, ktorej vyhlasovateľom bol MŠ SR a organizátorom ZUŠ J. Albrechta  v Bratislave. Súťaž nesie meno bratislavského rodáka a hudobníka, skladateľa a pedagóga J. Albrechta, ktorý sa zaslúžil o rozvoj a propagáciu komornej hry. Rok 2016 je rokom 20. výročia úmrtia J. Albrechta, ktorého pamiatka bola zviditeľnená krátkym

Print Friendly, PDF & Email

TANEČNÝ WORKSHOP v ZUŠ POLTÁRI

Piatok 18.11. 2016 Základná umelecká škola v Poltári organizovala tanečný workshop v príjemnom prostredí koncertnej sály. Samotná myšlienka uskutočniť workshop vznikol pri práci s deťmi pani učiteľkou Sabínou Tomesovou. Cieľom workshopu bolo utuženie vzťahov medzi najstaršími žiakmi ZUŠ Poltár a žiakmi v elokovanej triede Hrachovo i nadobudnutie nových skúseností, tanečných techník od šikovných lektorov. Workshop začal hneď ráno

Print Friendly, PDF & Email

ZUŠ na Improlige v Lučenci

  29.októbrer 2016 patril Dom kultúry Boženy Slančíkovej Timravy Lučenec, improvizácií. NOS Lučenec ako každý rok tak aj tento, zorganizovalo súťaž a worshop venovaný improvizácií pod názvom IMPROLIGA 2016 . Najstarší žiaci ZUŠ Poltár a elokovanej triedy Kalinovo v literárno-dramatickom odbore sa taktiež worshopu a súťaže zúčastnili a zasúťažili si. Lektor a skvelý herec Mgr. Boris

Print Friendly, PDF & Email

Žiaci ZUŠ v Poltári na návšteve v komunitnom centre Mikuláš podľa mojich predstáv

Dňa 22.11.2016 starší žiaci ZUŠ Poltár absolvovali výučbu v rámci otvorenej hodiny v spolupráci s Komunitným centrom v Poltári. Cieľom tejto hodiny bolo zblížiť cez umenie obidve skupiny detí pri spoločnej práci na tému: „Mikuláš podľa mojich predstáv“. Žiaci ZUŠ pri práci pomáhali mladším deťom s ich tvorbou, a tak svoje poznatky mohli otestovať aj v skutočnej praxi. Menším deťom sa zas

Print Friendly, PDF & Email

Mladí umelci ZUŠ v Poltári si uctili seniorov v Slanej Lehote

Hudba v interpretácii žiakov ZUŠ v Poltári navodila emotívnu atmosféru v sociálnom zariadení Tília v Slanej Lehote. Zazneli populárne piesne V sieti ťa mám (Kristína), Dnes sa mi nechce nič (Zuzana Smatanová) v podaní Sáry Partlovej a Michaely Szepesyovej, Ragtime v interpretácii gitaristky Soni Fehérpatakyovej, Veselý duett P. Ďuriša – Tanec  v podaní Radky Gombalovej (priečna flauta) a Soni Feherpatakyovej (gitara), či lyrický Spomienka na

Print Friendly, PDF & Email

Mladí umelci interpretovali hudbu 20. a 21. storočia – Portréty 2016

  Dňa 15.11.2016 sa zišli mladí umelci a ich učitelia Základnej umeleckej školy v Poltári na verejnom koncerte v koncertnej sále ZUŠ za účasti rodičov, priateľov, ale i žiakov vyšších ročníkov hudobnej náuky, kde naši mladí umelci interpretovali na rôznych nástrojoch hudbu 20. a 21. storočia. Koncert Portréty 2016 je súčasťou spoločného celoslovenského a európskeho projektu Portréty, ktorého organizátorom je New

Print Friendly, PDF & Email