Rodinný koncert 6.4.2022

ZuŠ Poltár so svojou atmosférou je jedinečný v tom, že muzicírujú spolu súrodenci, bratranci, sesternice, ale aj rodičia, ktorí mali odvahu si zahrať so svojimi deťmi na verejnosti.

Riaditeľka ZuŠ Ľuba Slebodniková vyjadrila hneď v úvode veľké ĎAKUJEM rodičom, že sa venujú svojim deťom, že hudba nielen rozveseľuje, lieči, sprevádza nás celým životom, ale spája nás v jednu zuškársku rodinu. Repertoár populárnych skladieb, ľudovych či klasických piesní bol šitý na mieru a skĺbil nielen rodiny, ale aj jednotlivé triedy hudobného odboru. Moderátorky – p.uč. Andrejka a Marika krátkym rozhovorom „vyspovedali“ deti, ako sa im hralo, či tréma v dvojici bola ľahšia… a rodičov, ktorí si zaspomínali na svoje zuškárske časy. Koncert vrcholil detskou kapelou ZUŠ Band, kde okrem súrodencov Tomáša a Juraja Halajovcov si zahrali spolužiaci Lianka Veronika a ich učitelia Elo Görci a Tibor Zsiga. V závere sa poďakovala predsedníčka RZ Mária Feherpatakyová všetkým pedagógom za ich pedagogickú prácu,zdôraznila náročnosť učenia počas dištančného vzdelávania, nuž a ku Dňu učiteľov venovala všetkým darčekový kôš.

Fotografie z Rodinného koncertu:

Po koncerte sa uskutočnila koláčová párty pre deti a občerstvenie pre rodičov… a tak v neformálnych rozhovoroch a dojmoch sa pokračovalo.

Nech muzirovanie v rodinách spája mladých i starších, nech sa zuškárska rodina rozrastá.

Ďakujem Vám

ĽS.

Print Friendly, PDF & Email