Úspech na súťaži „BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ 2019“

ZUŠ v starobylom baníckom meste Banská Štiavnica hostila v utorok 7. mája účastníkov 4.ročníka celoslovenskej klavírnej súťaže „Banskoštiavnické kladivká 2019“. Neboli to banícke kladivká z erbu tohto krásneho mesta, ale kladivká rozoznievajúce struny koncertných klavírov, ktoré zvolali do Banskej Štiavnice šikovných klaviristov z celého Slovenska. Súťaž sa koná každoročne od roku 2016 v sólovej a štvorručnej hre na klavír a je zameraná na

Print Friendly, PDF & Email

Koncert víťazov nadregionálnych súťaží PMU

DEFILÉ nadregionálnych súťaží Pódia mladých umelcov 2019 sa uskutočnilo 3.mája koncertom víťazov na Hrade v Modrom Kameni,ktoré zorganizovala ZUŠ MODRÝ KAMEŇ. Pani riaditeľka Paedr. Lívia Hrušková v príhovore vyzdvihla význam súťaže – vyhľadávanie mladých talentov, zdravé súťaženie a hlavne peknú priateľskú spoluprácu 14 ZUŠiek Novohradu, Malohontu a Gemera. V tomto 24.ročníku PMU sa súťažilo v

Print Friendly, PDF & Email

Celoslovenská súťaž Pink Song v sólovom speve Zvolen

V krásny slnečný piatkový deň 26.4.2019 sa žiaci Základnej umeleckej školy z Poltára zúčastnili celoslovenskej súťaže Pink Song, ktorá sa konala vo Zvolene.Súťaže sa zúčastnilo 113 mladých interpretov, z ktorých sa do pásiem umiestnenia nedostala ani polovica. Predsedami poroty boli vynikajúci vokálni umelci ako Mgr. Katarína Procházková – sopranistka, sólistka Štátnej opery v Banskej Bystrici,

Print Friendly, PDF & Email

Pódium mladých umelcov v hre na husliach 2019

Pódium Mladých Umelcov 2019 v hre na husle dnes 26.4.2019 uzatvorila umeleckú šnúru súťaží regiónov Novohradu, Gemer, Malohontu a Hont. Organizátorom bola ZUŠ Fiľakovo v prekrásnej budove, hodnej umeleckého diania. Suťaže sa zúčastnilo 10 ZUŠiek s nadanými huslistami. Repertoár bol zostavený vždy zo skladieb 2 slohových období, zahrňujúc 20.a 21.storočie. Predseda poroty bol majstro Ewald

Print Friendly, PDF & Email

Jarný koncert 2019

JARNÝ koncert žiakov ZUŠ Poltár 25.4.2019 v Dome kultúry bol umeleckým zážitkom pre rodičov, hudbumilujúcu verejnosť, ale i pre samotných mladých umelcov, žiakov hudobného a tanečného odboru. Aj výtvarníci sa prezentovali verejnou výstavou, či ilustráciu programového bulletinu a plagátu. Na pódiu sa striedali, sóla rôznych nástrojov, komorná hudba, tanečná kapela Junior’s Band, ľudová hudba Lúčiná,

Print Friendly, PDF & Email

ÚSPECH ŽIAČOK NA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽI V POVAŽSKEJ BYSTRICI

„Hudba je ako dážď, kvapka za kvapkou preniká do srdca a oživuje ho“ R. Roland  A takýmito kvapkami obohatili srdcia porotcov  žiaci, ktorí predviedli svoje priam excelentné výkony na 12. ročníku medzinárodnej súťažnej prehliadky základných umeleckých škôl SR a ČR v Považskej Bystrici v hre na keyboard. Organizátorom súťaže bola Základná umelecká škola v Považskej Bystrici. Tejto konkuriencieschopnej súťaže sa zúčastnili

Print Friendly, PDF & Email

Pódium mladých umelcov 2019 v hre na gitare

Pódium Mladých umelcov 2019 Nadregionálna súťaž v hre na gitare.  Súťaž sa uskutočnila dňa 9.7.2019 v Lučenci. Súťaže sa zúčastnili žiaci z Veľkého Krtíša, Revúcej, Tisovca, Pohronskej Polhory, Modrého Kameňa, Lučenca, Tornale, Rimavskej Soboty a Poltára. Úroveň interpretácie mladých umelcov bola vysoká po technickej stránke i výberom repertoáru skladieb starých majstrov i hudby 20. A 21. storočia. Predsedom poroty bol Mgr.art.

Print Friendly, PDF & Email

Pódium mladých umelcov 2019 dychové nástroje

Koncertná sála ZUŠ Poltár 12.4.2019 privítala mladých umelcov, ktorí muzicírovali v drevených dychových nástrojoch/priečna flauta, klarinet a saxofón /v nadregionálnej súťaži Pódium Mladých Umelcov. Riaditeľka školy privítala hlavne aktérov súťaže, učiteľov, korepetítorov, predsedu poroty Mgr. Art. Radoslava Solárika Art. D. riaditeľa Konzervatória J. L. Belu z Banskej Bystrice a pani primátorku Mgr. Martinu Brisudovú, ktorá

Print Friendly, PDF & Email

Pódium mladých umelcov 2019 – drevené dychové nástroje

Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši sa stala organizátorom nadregionálnej umeleckej súťaže PMU 2019 v hre na sopránovú a altovú zobcovú flautu, ktorej sa pravidelne zúčastňujú základné umelecké školy z regiónov Novohrad, Gemer, Malohont a Hont. Súťaže sa zúčastnilo i mnoho pedagógov, ktorí naberali skúsenosti zo súťaže a hlavne bohatých repertoárov, či tvorivých aranžmánov skladieb

Print Friendly, PDF & Email

Krajské kolo Mládež spieva 2019

V Základnej umeleckej škole J.Cikkera v Banskej Bystrici sa po roku opäť rozozneli hlasy mladých spevákov. Konalo sa tu krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva. Toto podujatie je vrcholným svojho druhu na Slovensku a realizovalo sa už 50.-krát. Každý párny rok je venovaný mládežníckym a každý nepárny rok detským speváckym zborom. Naše mesto

Print Friendly, PDF & Email