Úspech mladých gitaristov ZUŠ Poltár na Celoslovenskej súťaži „ Smižanská gitara“

Mladí začínajúci gitaristi Filip Malček v kategórií A a Tomaš Halaj v kategórii B z triedy p.uč. Michala Nagyho, zažili svoj prvý úspech na Celoslovenskej súťaži „Smižanská gitara“, ktorej organizátorom bola ZUŠ M. Pajdušáka v Smižanoch na Spiši. I napriek pandemickej situácií sa uskutočnila online gitarová celoslovenská súťaž, kde podmienkou bolo zahrať repertoár minimálne 2-3

Print Friendly, PDF & Email

VIDEOKONCERTY Základnej umeleckej školy v Poltári sa tešia veľkej obľube.

O hudbe sa právom hovorí, že je to reč anjelov… Hudba nás spája, rozveseľuje a napĺňa radosťou nielen žiakov, učiteľov, rodičov, ale všetkých, ktorí ju milujú, vyhľadávajú a zúčastňujú sa na verejných koncertoch, predstaveniach. Súčasná doba nám neumožňuje prezentovať verejné koncerty žiakov a učiteľov Základnej umeleckej školy v Poltári v koncertných sálach. No umelecký  život

Print Friendly, PDF & Email

Oznam a prevádzka Základnej umeleckej školy v Poltári od 8.3.2021

Vážení rodičia, učitelia školy a žiaci, oznamujeme Vám, že po  zverejnení nových úloh  UZNESENIA  VLÁDY č.123 zverejnené v Zbierke zákonov SR č.94 /2021 Z. z. – mimoriadna informácia č.15 i vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu i na COVID  AUTOMAT pokračuje  ZUŠ Poltár i elokované pracoviská v režime podľa usmernení MŠVVaŠ a prevádzka školy bude nasledovná:

Print Friendly, PDF & Email

Môj prvý koncert 26.2. 2021

Videozáznam Srdečne Vás pozývame na online kultúrne podujatie „Môj prvý koncert a moju prvú výstavu“ v ktorom sa predstavia naši najmladší. Prajeme Vám krásny umelecký zážitok, ktorý poteší Váš sluch aj Váš zrak a vnesie krásu umenia do Vašich duší. Ďakujeme za Vašu priazeň a prajeme príjemný umelecký zážitok. M.R.

Print Friendly, PDF & Email

Aký má hudba vplyv na dieťa a prečo zaradiť viac umenia do vzdelávania

Je dávno známe, že hudba má pozitívny vplyv na vývoj dieťaťa už v ranom detstve, zlepšuje jeho jemné i hrubé motorické zručnosti a ovplyvňuje vnímavosť detí. To určite potvrdia aj rodičia, ktorí priviedli svoje ratolesti do Základnej umeleckej školy v Poltári či jej elokovaných pracovísk. Žiaci, ktorí hrajú na hudobný nástroj, dosahujú lepšie výsledky v

Print Friendly, PDF & Email

Opýtaj sa hviezdy

Naša škola ZUŠ sa zapája sa do súťaže TASR. Účel súťaže Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov I. , II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Súťaž má zároveň pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja. Relácie s Matejom Tóthom,

Print Friendly, PDF & Email

Vianočný koncert 23.12.2020

Vážení rodičia, milí žiaci, páni učitelia, veľká vďaka za podporu a pomoc pri plnení povinností počas dištančného vzdelávania v roku 2020. Zvládli sme to. Želajme si vzájomne pevné zdravie, splnenie snov, cieľov či predsavzatí v osobnom i umeleckom zuškárskom živote. Veríme, že naštartujeme rok 2021 s vierou a nádejou, že sa stretneme na koncertoch, výstavách,

Print Friendly, PDF & Email