Dni mesta Poltár 2021

17.9.2021 Základná umelecká škola mestu: Hudobným darom a poďakovaním ľuďom – osobnostiam Poltára, ktorí pre svoje mesto urobili a naďalej robia všetko pre ľudí bolo koncertné vystúpenie učiteľov ZUŠ Poltár i Mládežníckeho centra pri Katolíckom kostole sv. Cyrila a Metóda v Poltári. Svojou precítenou hrou p.uč. Norberta Lakatoša, DiS.art. /klavír/, Mgr.art. Martiny Bohunickej /husle/ a

Print Friendly, PDF & Email

Priestory zušky v budove „katastra“ sú pripravené

Tak sme to zvládli, triedy hudobného, výtvarného odboru, riaditeľstvo, ekonomický úsek…. zušky v budove „katastra“ sú pripravené pre našich žiakov. Ďakujem všetkým učiteľom, pracovníkom TS, že sme technicky pripravili priestory a presťahovali zušku z 3.poschodia internátu. Otvorenie šk.r. 2.9.2021 o 13,hod. v budove internátu v koncertnej sále. Prijímacie pohovory trvajú do 14.9.2021 od 13.00 do

Print Friendly, PDF & Email

PRIJÍMACIE POHOVORY 2021

Milí rodičia, blíži sa začiatok školského roka 2021/22, a tak ako každoročne robíme 2. kolo prijímacích pohovoroch. Nájdete nás na ZUŠ, Železničná 5 (bývalá budova katastra), alebo telefonicky na osobné stretnutie. Tešíme sa na Vaše deti, aby sme v nich mohli rozvíjať ich talent.

Print Friendly, PDF & Email

Sťahovanie ZUŠ

Po nepríjemnej výpovedi Spojenej školy Zuške z budovy internátu a rokovaniach s VÚC BB v krátkom čase sa technicky /maľovanie,podlahy,elektrika,internet…/ pripravuje 1.poschodie budovy bývalého katastra… za pomoci technických služieb a VPP mesta Poltár, ktorým ďakujeme za pomoc. Sťahovanie majetku skoro celej školy je veľmi náročné, ktoré v dovolenkovom období sme začali 6.júla. Tu budú individuálne

Print Friendly, PDF & Email

ORGAN

Klik na video ORGAN – kráľ nástrojov ohúril žiačku Bronku Garajovú, ktorá si za asitencie Mariky Sihelskej zahrala Fugu od G.Ph.Telemanna

Print Friendly, PDF & Email

Kryštálová Lýra 2021

KRIŠTÁLOVÚ LÝRU toho roku ako nesúťažnú prehliadku sme zorganizovali 29.6.2021 pre našich žiakov, aby si zahrali na rozlúčku so školským rokom pred svojími spolužiakmi a rodičmi. V kategórií A – klavir, keyboard, spev, akordeón, kategórií B – husle, gytara, dychové nástroje. Každý výkon bol odmenený diplomom a cenou venovanovanou RZ. Tak nás hudba opäť spojila

Print Friendly, PDF & Email

ZOBCOVÁ FLAUTA

– ľahko ovládateľný dychový nástroj sa vyučuje od 5 rokov. Okrem radosti z hry je i „LIEČITEĽKOU“‚ respiračných detských chorôb a astmy. Deti, ktoré majú problém s výslovnosťou „r,l,s,t“ i na odporúčanie logopéda sa v priebehu 1 roka naučia správne vyslovovať tieto spoluhlásky. Nuž a po 3-4 rokoch prechádzajú na klarinet, saxofón, priečnu flautu… Hrajú

Print Friendly, PDF & Email

KEYBOARD

– je elektronický klávesový nástroj, ktorý sa študuje na zuš od 6 rokov. Dieťa sa učí základy ako na klavíri, no nástroj je vybavený programom… zvuky rôznych nástrojov, rytmy, zvukové efekty…., ktorými obohacuje interpretáciu skladieb. Žiak má možnosť tvorby – kreativity, úpravy klasických i populárnych skladieb, alebo hrať sakrálnu, barokovú hudbu na rôznych typov organu,

Print Friendly, PDF & Email

Slávnostne ukončenie absolventov ZUŠ Poltár

Dňa 11. 06. 2021 sa v budove Základnej umeleckej školy v Poltári uskutočnil slávnostný absolventský koncert a absolventská výstava výtvarných prác pri príležitosti ukončenia štúdia absolventov. Viac si môžete prečítať v článku na web stránke mesta Poltár → poltar.sk + Fotoachív (klik na červený odkaz)

Print Friendly, PDF & Email