Kostúrov výtvarný Poltár

Blahoželáme našim oceneným výtvarníkom, ktorí sa svojimi prácami zapojili do výtvarnej súťaže Kosturov výtvarný Poltár, téma bola znovu zaujímavá Portrét/Autoportrét..gratulujeme k oceneniu a krásnej práci Adamovi, žiakovi p. uč. Niky Gazíkovej a tak isto aj jej, že ho vedie správnym smerom, gratulujeme Radke a Martinovi žiakom p. uč Moniky Račkovej ku krásnym prácam a oceneniu..

Print Friendly, PDF & Email

Spevácke zbory Krištálik a prípravný spevácky zbor Krištálik na prehliadke Mládež spieva 2017 v koncertnej sále ZUŠ v Poltári

  Mládež spieva je celoštátnou postupovou (dvojstupňovou – krajskou a celoštátnou) súťažou a prehliadkou detských a mládežníckych speváckych zborov s dvojročnou periodicitou. Dňa 28. marca 2017 sa v koncertnej sále ZUŠ v Poltári konala súťažná postupová prehliadka detských zborov. Do tohtoročnej prehliadky sa prihlásili: Detský spevácky zbor Campanella z Brezničky, Spevácky zbor Krištálik Poltár, Dievčenský spevácky zbor pri kostole

Print Friendly, PDF & Email

Žiaci ZUŠ v Poltári na návšteve v komunitnom centre Mikuláš podľa mojich predstáv

Dňa 22.11.2016 starší žiaci ZUŠ Poltár absolvovali výučbu v rámci otvorenej hodiny v spolupráci s Komunitným centrom v Poltári. Cieľom tejto hodiny bolo zblížiť cez umenie obidve skupiny detí pri spoločnej práci na tému: „Mikuláš podľa mojich predstáv“. Žiaci ZUŠ pri práci pomáhali mladším deťom s ich tvorbou, a tak svoje poznatky mohli otestovať aj v skutočnej praxi. Menším deťom sa zas

Print Friendly, PDF & Email

Rodinný koncert a „koláčová párty“ na ZUŠ v Poltári

Deň 18. 3. 2016 bol výnimočný pre nás všetkých – žiakov, učiteľov, rodičov. V koncertnej sále ZUŠ sa pripravoval koncert, ktorý bol svojou formou iný  –  „RODINNÝ“ . ZUŠ v Poltári je škola súrodencov, ale i veľkou rodinou, pretože spoločné muzicírovanie opätovne potvrdilo vzťah: žiak – učiteľ – rodič – starý rodič – rodinný príslušník, či priateľ školy.

Print Friendly, PDF & Email

Literárno – dramatický odbor

Literárno – dramatický je odbor sa významnou mierou podieľa na všestrannom rozvoji osobnosti dieťaťa, hlavne dramatickou hrou, ktorá je podstatnou zložkou dramatickej výchovy. Deti začínajú prípravnou dramatickou výchovou, neskôr pribúdajú ďalšie predmety – slovesnosť a prednes či pohybová výchova. V LDO sa učia deti milovať slovenský jazyk, svoju materinskú reč, vážiť si ju a vedieť

Print Friendly, PDF & Email