Slávnostný absolventský koncert 2023 a Výstava žiakov výtvarného odboru

Vernisáž výstavy otvorili hudobným pozdravom naši mladši žiaci hudobného odboru. Vytvarníci predstavili svoje práce pred zrakmi svojich rodičov, hudobníci a tanečníci sa prezentovali verejným koncertným vystúpením. Slávnostný akt ukončenia štúdia začal nástupom absolventov, Hymna všetkých študentov Gaudeamus igitur vniesli do sály atmosféru slávy a dojatia. Príhovory viceprimátora Ing. P. Gavalca, riaditeľky školy Mgr. Ľ. Slebodnikovej DiS.art., predsedníčky RZ – za rodičov M. Fehetpatakyovej a za žiakov Martinky Severiniovej znásobili emóciu podujatia – čo všetko Zuška spolu so žiakmi, učiteľmi i rodičmi znamená v živote mladých študentov. Absolventi boli obdarovaní zaramovaným fototablom a USB kľúčom od školskej komisie mesta Poltár. Nech umenie – hudobné, výtvarné, tanečné, literárno-dramatické sa stane potrebou ich každodenného života. Záver sme spoločne oslávili s hudbou a tancom. Zhliadnite ako sme to oslávili. ĽS

Print Friendly, PDF & Email