PMU 13.4.2022

Veľký úspech klavíristiek ZUŠ Poltár na nadregionálnej súťaži 14 Zuš Pódia mladých umelcov 2022 vo Veľkom Krtíši. Podmienkou súťaže bol repertoár skladieb dvoch hudobných slohov tempicky i charakterovo odlišných. Predseda poroty bola profesorka Konzervatória z Banskej Bystrice Mgr.art. S.Matysová, ktorá vyjadrila poďakovanie i obdiv mladým umelcom i ich učiteľom za pekné umelecké výkony, že ani 2-ročná pandemická prestávka neznížila úroveň súťaže.

  • v 1.roč. získala zlaté pásmo Mirka Garajová /Mgr.Ľ.Slebodníková Dis.art./
  • v 2.roč. zlaté pásmo i laureát súťaže Karolinka Malčeková /Mgr.art.M.Sihelská/, strieborné pásmo Rut Borošová /Mgr.A.Svorčíková/
  • v 4.roč. zlaté pásmo Nela Ondrejovičová, Timea L.Matušiaková /Mgr.art. M.Sihelská/ a bronzové pásmo Sara Parobeková /N.Lakatoš Dis.art./

Blahoželáme za reprezentáciu zušky, ale i mesta Poltár.

Ľ.S.

Print Friendly, PDF & Email