Celoslovenská súťaž Pink Song 2016

Po šiesty krát sa vo Zvolene na Súkromnej základnej umeleckej škole a Súkromnou konzervatóriu Pink –Harmony konala celoslovenská súťaž Pink Song 2016 a to v sólovom klasickom a populárnom speve.             Dňa 29.4.2016 sa v nových priestoroch súkromného konzervatória vo Zvolene zišlo viac ako 110 spevákov, ktorí vo svojich kategóriách  interpretovali v dvoch štýloch – v klasickom a populárnom speve. Súťaž bola jednokolová

Print Friendly, PDF & Email

Ocenenie vo výtvarnej súťaži „ Takto vidím svet“

Dňa 1.apríla 2016 bol krásny deň, nie nikto si neurobil žart, naopak získali sme dve ocenenia za výtvarné práce. Na výtvarnej súťaži v Divíne „Takto vidím svet“ boli ocenení naši dvaja žiaci. Barbora Almášiová, žiačka p.uč PhDr. M. Bugárovej vo 4.kategórii ZUŠ 11-15 rokov získala 2.miesto.  David Lačný, žiak p.uč. Bc. M. Račkovej v 3.kategorii

Print Friendly, PDF & Email

Paleta mladých umelcov – putovná výstava v Poltári

„Umenie je jednou z mála možností mať život a uchovať ho, nielen pre toho, kto umenie tvorí, ale aj pre toho, kto ho prijíma.“ Böll Pravé umenie nachádza krásu všade a táto sa zračila v podaní skoro 180 prác talentovaných detí 12 základných umeleckých škôl – ZUŠ Rimavská Sobota, ZUŠ Veľký Krtíš, SZUŠ Lučenec Opatová, CZUŠ Lučenec, ZUŠ Hnúšťa,

Print Friendly, PDF & Email

Nadregionálna umelecká súťaž Pódium mladých interpretov 2016 v hre na drevené dychové nástroje v Poltári

Základná umelecká škola v Poltári sa 8.4.2016 stala organizátorom nadregionálnej súťaže Pódia mladých umelcov 2016 v hre na drevené dychové nástroje – priečna flauta, klarinet, saxofón. Zišli sa tu mladí muzikanti z regiónov Novohrad, Malohont, Hont, Gemer.             Riaditeľka ZUŠ Mgr. Ľuboslava Slebodníková privítala všetkých mladých interpretov, učiteľov i korepetítorov, pozorovateľov zo ZUŠ Lučenec, Balog nad Ipľom, Šahy, Rimavská

Print Friendly, PDF & Email