Paleta mladých umelcov – putovná výstava v Poltári

„Umenie je jednou z mála možností mať život a uchovať ho, nielen pre toho, kto umenie tvorí, ale aj pre toho, kto ho prijíma.“

Böll

Pravé umenie nachádza krásu všade a táto sa zračila v podaní skoro 180 prác talentovaných detí 12 základných umeleckých škôl – ZUŠ Rimavská Sobota, ZUŠ Veľký Krtíš, SZUŠ Lučenec Opatová, CZUŠ Lučenec, ZUŠ Hnúšťa, ZUŠ Fiľakovo, ZUŠ Poltár, ZUŠ Tisovec, ZUŠ Revúca, ZUŠ Balog nad Ipľom, SZUŠ Revúca a ZUŠ Jesenské.

Dňa 4. apríla 2016 sa uskutočnila vernisáž PMU 2016 za účasti vedúcej školského úradu v Poltári Ing. Márie Pribilincovej, ktorá sa nám úprimným slovom prihovorila a vyzdvihla hodnoty umeleckých výtvarných prác, prácu pedagógov a talent žiakov.

Ing. Mária Pribilincová

 Patrik Vavruš

Sára Partlová

Nechýbali ani riaditelia základných a materských škôl, pedagógovia výtvarnej výchovy, rodičia, starí rodičia a deti. Slávnostnú vernisáž po krátkych príhovoroch spríjemnili žiaci hudobného odboru svojim kultúrnym vystúpením. Všetci prítomní boli pozvaní na slávnostnú recepciu s malým občerstvením. Prítomní vzhliadli prekrásnu výstavu talentovaných žiakov 12 ZUŠ, ktorým patrí veľký obdiv a vďaka.

Trio priečnych flaut

Mgr. Ľuboslava SlebodníkováPráce PMU 2016

Vďaka patrí predovšetkým ich pedagógom, ktorí sa podieľali svojim odborným vedením na vzornej príprave talentovaných mladých umelcov. Každá práca je očíslovaná, čím návštevníci mali možnosť prispieť k hodnoteniu prác. Výstava bola sprístupnená v Dome kultúry v Poltári žiakom ZŠ i deťom MŠ, ale aj verejnosti.

Mgr. Dagmar Vývleková DiS art.

zástupkyňa školy

Print Friendly, PDF & Email