Ocenenie vo výtvarnej súťaži „ Takto vidím svet“

Dňa 1.apríla 2016 bol krásny deň, nie nikto si neurobil žart, naopak získali sme dve ocenenia za výtvarné práce. Na výtvarnej súťaži v Divíne „Takto vidím svet“ boli ocenení naši dvaja žiaci. Barbora Almášiová, žiačka p.uč PhDr. M. Bugárovej vo 4.kategórii ZUŠ 11-15 rokov získala 2.miesto.  David Lačný, žiak p.uč. Bc. M. Račkovej v 3.kategorii ZUS 6-10 rokov získal 3.miesto.

Barborka Almášiová a David Lačný

Barbora Almášiová

David Lačný

Srdečne im blahoželáme a ďakujeme aj ostatným našim žiakom za účasť. Vyhodnotenie sa konalo v Divíne v súkromnej Galérii Bloom. Krásne prostredie a atmosféra nás očarila a inšpirovala k ďalšej tvorbe. Určite sa zapojíme aj v budúcom školskom roku, aby sme našu farebnú tvorivosť ukázali svetu.

                                                                           Bc. Monika Račková

                                                                           vedúca VO

Print Friendly, PDF & Email