TANEČNÝ WORKSHOP v ZUŠ POLTÁRI

Piatok 18.11. 2016 Základná umelecká škola v Poltári organizovala tanečný workshop v príjemnom prostredí koncertnej sály. Samotná myšlienka uskutočniť workshop vznikol pri práci s deťmi pani učiteľkou Sabínou Tomesovou.

Cieľom workshopu bolo utuženie vzťahov medzi najstaršími žiakmi ZUŠ Poltár a žiakmi v elokovanej triede Hrachovo i nadobudnutie nových skúseností, tanečných techník od šikovných lektorov. Workshop začal hneď ráno po príchode všetkých účastníkov, ktorých privítala pani riaditeľka a zároveň predstavila našich 3 skúsených lektorov z tanečného súboru Bzučo Hnúšťa a ZUŠ Rimavská Sobota. Organizátorke sa podarilo priniesť svojich kamarátov, ktorí sú dlhoroční profesionálni  tanečníci. Dlhé roky boli vedení p. uč. Ivetou Hrivnákovou aj jej dcérou p. uč. Zuzanou Dobošovou. Jakub Čonka, Simona Rothová a Michaela Tóthová navštevovali ZUŠ-ky v Hnúšti a v Rimavskej Sobote.

Jakub Čonka študuje posledný rok na Konzervatóriu v Košiciach, popri škole robí tanečného trenéra v Prešove, v  treťom najvačšom klube na Slovensku – Grimmy Prešov. Zúčastnil sa na mnohých tanečných súťažiach nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. V archíve má vzácne ocenenia, ktoré si vybojoval jeho tanečnými výkonmi.

 

Tanec TO  Tanec TOTanec TO

 

 

 

 

 

Simona Rothová je taktiež vynikajúca . V súťaži na „Slovenskom pohári“ si vytancovala spolu s duetkou Michaelou Tóthovou krásne 2.miesto za disco dance duo v juniorskej kategórii. Spolu s ďalšou duetkou Sabínou Tomesovou sa na Slovenskom pohári  niekoľkokrát dostali do finále, kde si vytancovali 7. miesto v juniorskej kategórii s hip hop duom. Michaela Tóthová je držiteľkou striebornej priečky v disco dance sóle za juniorskú kategóriu. Tieto úspechy predurčovali, že tanečný workshop bude veľmi bohatý, ale i náročný pre žiakov, ktorí sa tešili novým choreografiám a hlavne novými prvkami hip-hopu a disco tancov. Naoko ľahké prvky boli náročné, vyžadovali si fyzickú i technickú vyspelosť a hlavne tanečnú pamäť. Veľkou pomocou im boli veľkoplošné zrkadlá. No hudba, ktorú si lektori doniesli, bola vzrušujúca, moderná a hlavne im dodávala odvahu a vytrvalosť. Workshop a „tanečný maratón“ trval skoro 6 hodín.

Program workshopu začal Jakubovou lekciou, postupne ho vystriedali lektorky Simona a Michaela. Obedňajšiu prestávku všetci využili na obľúbenú miestnu pizzériu. Na konci sa  pani riaditeľka poďakovala malou pozornosťou lektorom za pomoc, chuť, nájdený čas i skúsenosti, ktoré odovzdali našim žiakom. Žiaci dostali diplom za účasť. Na záver sa všetci žiaci tanečného workshopu odfotili do kroniky školy a hor sa domov vyležať svalovku.

Sabína Tomesová

učiteľka tanečného odboru

 

Print Friendly, PDF & Email