Úspech flautového tria ZUŠ Poltár na celoslovenskej súťaži Musica camera J. Albrecht 2016 v Bratislave

V dňoch 25.-26. novembra 2016 sa uskutočnil 6. ročník celoslovenskej súťaže Musica camerata J. Albrecht, ktorej vyhlasovateľom bol MŠ SR a organizátorom ZUŠ J. Albrechta  v Bratislave. Súťaž nesie meno bratislavského rodáka a hudobníka, skladateľa a pedagóga J. Albrechta, ktorý sa zaslúžil o rozvoj a propagáciu komornej hry.

Rok 2016 je rokom 20. výročia úmrtia J. Albrechta, ktorého pamiatka bola zviditeľnená krátkym filmovým dokumentom zo života skladateľa multimediálny odborom ZUŠ J.Albrechta. Komorná hra je neoddeliteľnou súčasťou umeleckej edukácie, ktorá okrem kognitívnej oblasti rozvíja u žiakov empatiu, spoluprácu, zbavovanie sa individuálnej trémy, či radosť zo spoločného výkonu a motivácie v ďalšom umeleckom vzdelávaní.

20161126_084729

Musica camerata 2016Musica camerata

 

 

 

 

 

 

Súťaže sa zúčastnilo 43 komorných súborov v 4. kategóriách. ZUŠ Poltár reprezentovalo flautové trio  v 2.kategórii  komorných zoskupení v zložení : Denisa Garajová, Radka Gombalová a Daniela Švantnerová, ktoré zahrali na súťaži repertoár 6 skladieb. Povinnou skladbou bola skladba z barokového obdobia, no ich repertoár bol zostavený i zo skladieb moderných, či populárnych z latinsko-americkým rytmom. Po ich výkone učiteľka Mgr. Ľuboslava Slebodníková i flautistky dostali srdečné gratulácie.  Odmenené boli diplomom za 2. miesto  v striebornom pásme. Súčasne dostali i ceny a finančnú odmenu. Predsedom poroty   Mgr. art Peter Zajíček,ArtD ,ktorý si zaspomínal na poltárske flautistky z minulých rokov, keď hrali ešte na zobcové flauty a tiež im gratuloval k výkonu.   Táto celoslovenská  súťaž sa organizuje len každé 2 roky.

Musica camerata 2016

 

 

Musica camerata 2016

Dni strávené v Bratislave boli naplnené i krásnym programom, návštevou múzea bratislavského rodáka, skladateľa J. N. Hummella a slávneho sochára Arthura Fleischmanna.  Vianočné trhy, koncerty a atmosféra vyzdobenej Bratislavy umocnila ich umelecký zážitok.  Vedenie ZUŠ  gratuluje  za úspech a reprezentáciu  nielen školy ale i mesta Poltár

 

Mgr. Ľuboslava Slebodníková         riaditeľka školy

Print Friendly, PDF & Email