Portréty 2018

PORTRÉTY 2018 koncert hudby skladateľov 20.a 21.st,ktorý sa 13.11.uskutočnil v koncertnej sále ZUŠ Poltár. Všetkých zaujala aj pekná prezentácia o skladateľoch a hlavne o výrazových prostriedkoch hudby, ktorú interpretovali mladí sólisti hrou na klavíri, zobcovej flaute, gitare, saxofónne, speve, husliach… Zazneli malé jazzové skladbičky, klasické s modernou harmóniou, či lyrické s romantickým charakterom. Na koncerte sa zúčastnili aj žiaci 2.a 3.roč.II.časti hudobnej náuky, ktorí dostali úlohu nielen počúvať,ale aj vnímavo zaznamenávať odpovede zadanej úlohy k hudbe 20.a 21.st.Výkony sólistov boli odmenené bohatým potleskom rodičov a priateľov Zušky a sladkou odmenou RZ.Žiaci výtvarného odboru namaľovali portéty veľkých osobnosti umenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľka školy sa poďakovala predsedníčke Rady školy Mgr. Martine BRISUDOVEJ a poslancom za 4 ročné volebné obdobie pôsobenia a pomoci zuške a súčasne jej pogratulovala k zvoleniu za primátorku mesta Poltár. Nová primátorka sľúbila, že škole bude vždy pomáhať, lebo hudba a umenie obohacuje duchovný rozvoj, estetické cítenie deti a mládeže.Všetci prítomní boli pozvaní na veľký Jesenný koncert dňa 29.11.2018 v Dome kultúry v Poltári.

Mgr. ĽUBOSLAVA  SLEBODNÍKOVÁ DiS. art.

Print Friendly, PDF & Email