Metodický deň – Klavír 20. a 21. storočia pre 14 ZUŠ v Poltári

Zuš Poltár 2 4.10.2018 zorganizovala pre Zušky Novohradu, Gemera, Malohontu, Hontu a širšieho okolia METODICKÝ DEŇ „Klavír 20.a 21.storočia, alebo KLAVÍR NA Ruby? Súčasťou bol aj workshop nielen pre deti zameraný na improvizáciu a elementárnu kompozíciu Skladačky. Hovorilo sa o grafických partitúrach, otvorených konceptoch, notovanej hudbe a novej zbierke Tomáša Borša, hudba G. Kurtága,A. Pärta, P. Glassa, M. Adamčiaka….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektormi boli vynikajúci profes. umelci Mgr. Art. Ivan Šiller Art. D. a gr. Art. Tomáš Bokroš Art. D., ktorí v závere metodického dňa sa predstavili ako interpréti a na koncerte zazneli skladby 21.st. G. KURTÁGA a T. BOROŠA. TAK AKO DETI AJ UČITELIA boli zapojení do spoločného diania a improvizácie. Bohatá diskusia, odborné názory na hudbu 21. st. a ponuka ďalších vzdelávacích aktivít, seminárov to všetko bolo obohacujúce pre klavíristov 14 ZUŠiek. Veľká vďaka, že umelci nezabúdajú na deti a učiteľov a prídu aj do odľahlejšich regiónov. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Ľuba Slebodníková DiS. art.

Print Friendly, PDF & Email