Celoslovenská súťaž Musica Camerata v Bratislave

Flautové trio na celoslovenskej súťaži Musica Camerata v Bratislave

Flautové trio v novom zložení Radka, Daniela, Anka po svojom umeleckom výkone celoslovenskej súťaže sa bodovo umiestnili na 2.mieste v striebornom pásme. To, že patrili k najmladším v tretej kategórii si zaslúži aj pochvalu. Naše dua Miriama a Timea v 2.kategóriia a v 1.kategórií Lea a Bronka sa umiestnili bodovo na 3.mieste v bronzovom pásme, získali na prvýkrát cenné skúsenosti v tak silnej konkurencii mladých umelcov. Úroveň umeleckej súťaže bola naozaj vynikajúca, čo zhodnotil predseda súťaže Mgr. Art. Peter Zajíček, ktorého potešilo každé vystúpenie žiakov.

Súčasťou podujatia bol i seminár Oľgy Frederiksen o umeleckom školstve v Dánsku, ako sa rozvíja komorná hra v hudobných i základných školách a jej význam pre spoločnosť. Krátky dokumentárny film nás zoznámil s odkazom Jána Albrechta, hud. skladateľ, zakladateľ súboru starej hudby Muzica aeterna, profesor a šíriteľ komornej hudby. Dievčatá si odniesli zo súťaže ministerský diplom, vecné ceny, finančné poukážky a hlavne umelecké zážitky a skúsenosti. Poďakovanie bolo i p. učiteľom za prípravu svojich zverencov, ktorí boli tiež odmenení Ďakovným listom a spomienkovým darčekom. ZUŠ J. ALBRECHTA zvládla organizáciu celosl. súťaže na výbornú, vytvorili všetkým príjemnú atmosféru. GRATULUJEME dievčatám ZUŠ Poltár za výborné výkony a reprezentáciu školy i mesta Poltár.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková DiS. art.

riaditeľka ZUŠ Poltár

Print Friendly, PDF & Email