Koncert víťazov nadregionálnych súťaží PMU 2017 vo Veľkom Krtíši

Mesiac apríl a začiatok mája boli plné súťaží nadregionálneho charakteru- Novohrad, Malohont, Hont, Gemer, kedy PMU sa uskutočnili: spevácke zbory v Revúcej, komorná hra v klasických nástrojoch v Poltári, komorná hra s elektrickými nástrojmi v Tisovci, štvorručná hra na klavíri v Rimavskej Sobote a Pódium mladých tanečníkov vo Vinici (Balog nad Ipľom).

Vyvrcholením bol „Koncert víťazov PMU 2017“ vo Veľkom Krtíši dňa 5.5.2017.

ZUŠ Poltár reprezentovali tí najlepší, ktorí na pódiu Domu kultúry vo Veľkom Krtíši predviedli na vysokej a interpretačnej umeleckej úrovni svoj repertoár: komorné duo: Bronislava Garajová-klavír,

Lea Kocáková- zobc.flauta komorné trio : Sára Partlová, Michaela Szepesyová-spev, Tamara Stieranková- klavír, gitarové trio: Simeon Jambor, Soňa Fehérpatakyová,Patrik Farkaš.

 

 

 

 

 

 

Žiaci boli odmenení medailou PMU, poukážkou do Aquapark Strehová a pani učitelia Ladislav Černák, Dagmar Vývleková a Ľuboslava Slebodníková ďakovným pamätným listom a kvetom za vzornú prípravu.

Umelecký zážitok z koncertu víťazov PMU 2017 bol dôkazom veľkého úsilia pedagógov a žiakov prezentovať krásne skladby domácich i zahraničných autorov ako aj opodstatnenosti ZUŠiek vo výchove mladých umelcov.

Vedenie ZUŠ Poltár gratuluje všetkým žiakom, ktorí vzorne reprezentovali školu i mesto Poltár.

Mgr.  Ľ. Slebodníková

riaditeľka školy

 

Print Friendly, PDF & Email