VI. Európsky festival umeleckého školstva a 11. národný stupeň Európskeho dňa rodičov a škôl v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch

11.-13. máj 2017 bol vyvrcholením dlho pripravovaného projektu pri príležitosti VI. Európskeho festivalu umeleckého školstva a 11. národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl, ktorý sa uskutočnil v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch. Hlavným organizátorom bola Slovenská rada rodičovských združení a spoluorganizátormi ZUŠ M. Mileca Bardejov, ZUŠ Poltár a Hotelová akadémia J. Andraščíka v Bardejove. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou J.E. pána Andreja Kisku, predsedu vlády SR p. R. Fica, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR p. P. Plavčana, ministra kultúry SR P. M. Maďariča, metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy Mons. Bernarda Bobera a riaditeľa ŠPÚ v Bratislave p. Ľ. Hajduka.

Cieľom VI. EFUŠ a 11. EDRaŠ je viesť rodičov k tomu aby si uvedomili svoju zodpovednosť v procese výchovy a vzdelávania svojich detí. Súčasne je to propagácia a oslava školy a školských zariadení, spolupráca rodiny, školy a ich zriaďovateľov, zviditeľnenie Európskej asociácie rodičov, spolupráca v budovaní Európskeho kultúrneho mosta medzi národmi Európy prostredníctvom aktívnej umeleckej tvorivosti. EFUŠ bol súčasne prehliadkou kultúrnych vystúpení, koncertov žiakov základných umeleckých škôl vo svojich odboroch- hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický, vrámci ktorých sa uskutočnila i výtvarná súťaž na tému „Folklórne tradície môjho kraja na Slovensku“. Vyše 380 prác z celého Slovenska boli vyhodnotené a ocenené, vystavené na štyroch vernisážach- Minigaléria, Hornošarišské osvetové stredisko, Poľsko- Slovenský dom, Galéria v Parku Emila Korbu v Bardejove a v Kolonáde Bardejovských Kúpeľov.

 

 

 

 

 

 

ZUŠ a mesto Poltár reprezentovali víťazi PMU 2017- Flautové trio ( D. Garajová, D. Švantnerová, R. Gombalová) z triedy Mgr. Ľ. Slebodníkovej a gitarové trio ( S. Jambor, S. Fehérpatakyová, P. Farkaš) z triedy Ing. L. Černáka, ktorí zožali veľký úspech na otváracom i záverečnom koncerte EFUŠ. V rámci tohto festivalu sme privítali i mladých interpretov- žiakov z Krakowa, kde Alexandra Žmuda ( priečna flauta) a Natália Tesarowicz (klavír) predviedli na vysokej umeleckej úrovni svoj koncertný repertoár. Priateľstvo medzi poltárskymi „flautistkami“ a žiačkami Muzicznej szkoly B. Rutkowskiego v Krakowe vzniklo už na Medzinárodnom festivale Szrebernej Szibke v Krakowe v roku 2016.

 

Okrem umeleckých podujatí účastníci EFUŠ navštívili historické mesto Bardejov, Baziliku minor sv. Egídia v Bardejove na sv. omši, Skanzen ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch…

Na slávnostnom otvorení VI. EFUŠ a 11. NS EDRaŠ v SR boli za výsledky na súťažiach, festivaloch ocenené vzácnou medailou EFUŠ a EDRaŠ razenej v Kremnici- D. Garajová, D. Švantnerová, R. Gombalová a S. Fehérpatakyová. Touto medailou bola ocenená i predsedníčka RZ pani Mária Fehérpatakyová za pomoc, angažovanosť a vedenie RZ v Poltári.

  1. EFUŠ a 11. EDRaŠ boli „defilé“ a oslavou základných umeleckých škôl a vzácneho trojuholníka – UČITEĽ – RODIČ- ŽIAK                                                                                                                                                  Mgr. Ľ. Slebodníková

riaditeľka školy

Print Friendly, PDF & Email