Pódium mladých umelcov 2017

Základná umelecká škola v Poltári sa stala organizátorom nadregionálnej umeleckej súťaže PMU 2017, ktorej sa pravidelne zúčastňuje 14 základných umeleckých škôl z regiónov Novohrad, Gemer, Malohont a Hont v rôznych nástrojoch.

Dňa 12. 4. 2017 na svojej umeleckej pôde privítala 84 mladých interprétov z 8 ZUŠ v komornej hre klasických nástrojov od dua po nonet v piatich kategóriách. Celkovo súťažilo 23 komorných zoskupení. Umelecké podujatie otvoril prednosta Ing. Pavel Olšiak, ktorý poprial všetkým súťažiacim veľa úspechov v muzicírovaní a súčasne venoval cenu primátora mesta za najlepší domáci výkon.

Cieľom súťažnej prehliadky v komornej hre bola interpretácia rôznych komorných zoskupení – nástrojov – flauty, klavír, spev, saxofón, klarinet, akordeón, husle, gitary, bicie a výmena skúseností pedagógov a poznatkov, repertoárov a hlavne radostné muzicírovanie. Podmienkou účasti na tejto súťaže bol repertoár dvoch alebo viac skladieb v časovom limite jednotlivých kategórií, tempicky odlišných a dvoch slohových období.

Súťaže sa zúčastnilo i mnoho pedagógov, ako pozorovatelia, ktorí naberali skúsenosti z úrovne súťaže a hlavne bohatých repertoárov, či tvorivých aranžmánov skladieb domácich i svetových skladateľov.

V prvej kategórii získalo komorné duo strieborné pásmo –  Bronislava Garajová (klavír) a Lea Kocáková (zobcová flauta), bronzové pásmo komorné trio – Tomáš Fehérpataky (spev), Adam Cienik (klavír) a Ján Bútor (husle). V druhej kategórii strieborné pásmo získalo komorné duo Nina Fitalová (altová flauta) a Martina Gmitterová (gitara), komorné duo Filip Siviček (klarinet) a Timea Faťarová (saxofón). V tretej kategórii ZUŠ Poltár najúspešnejšia a vyrovnané výkony porota ohodnotila zlatým pásmom: komorné trio – Tamara Stieranková (klavír), Michaela Szepesyová a Sára Partlová (spev), ktoré súčasne získali i cenu primátora. Zlaté pásmo obsadilo i flautové trio Denisa Garajová, Daniela Švantnerová a Radka Gombalová; gitarové trio Soňa Fehérpatakyová, Patrík Farkaš a Simeon Jambor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsedom poroty bol zástupca Konzervatória J. L. Belu z Banskej Bystrice Mgr. art. Radoslav Solárik ArtD., ktorý s nadšením vyhodnotil výkony súťažiacich a v odbornom seminári kladne vyzdvihol výber vhodných repertoárov, technickú úroveň a hlavne vyzdvihol bohatú účasť žiakov v komornej hre, ktorá súčasne pripravuje žiakov do amatérskych a profesionálnych súborov a zároveň získavajú skúsenosti v súborovej a orchestrálnej hre, spájajú školu s kultúrnym životom. Mladí umelci boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Vyhodnotenia sa zúčastnil i primátor mesta Pavel Gavalec, ktorý poďakoval i riaditeľke ZUŠ Poltár za organizáciu tohto bohatého podujatia a slávnostne udelil i Cenu primátora mesta Poltár.

Základná umelecká škola pripravila ďalšie komorné zoskupenia s použitím elektronických nástrojov na súťaž PMU 2017, ktorá sa  uskutočnila 21. 4. 2017 v Tisovci.

Riaditeľstvo ZUŠ Poltár srdečne blahoželá všetkým súťažiacim a praje ďalšie umelecké úspechy.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

riaditeľka školy

Print Friendly, PDF & Email