Klavírny koncert virtuózov z Japonska a Maďarska

 

Kultúrna komisia mesta Poltár v spolupráci so ZUŠ Poltár zorganizovala koncert vážnej hudby- klavírnych virtuózov z Maďarska a Japonska dňa 23.5.2017 v koncertnej sále ZUŠ. Nadšené obecenstvo milovníkov hudby privítalo potleskom umelcov Alisu Yajima a Ádáma Baráza i riaditeľa ZUŠ Balog nad Ipľom Mgr. Štefana Híveša, ktorý sa zhostil úlohy prekladateľa a moderátora hudobného večera. Koncert otvorila riaditeľka ZUŠ Ľ. Slebodníková, privítala vzácnych hostí, rodičov, žiakov, priateľov školy a vyjadrila nadšenie nad splneným snom- že do koncertnej sály ZUŠ zavítajú umelci zo Slovenska, či zahraničia a rozozvučia koncertné krídlo.

 

 

 

 

 

 

Repertoár umelcov bo zostavený zo skladieb sólových i štvorručných skladateľov F. Schuberta, F. Liszta, B. Bartóka, G. Ligetiho, S. Barbera, K.H.Pillney. Kedže Ádám Barász pôsobí aj ako pedagóg a v hľadisku bolo veľa žiakov umeleckej školy, zahral skladbičky B. Bartóka- Pre deti, a tak oslovil najmladších účastníkov koncertu. Alisa Yajima virtuózne a s prekrásnou dynamikou zahrala skladbu F. Liszta- Harmónia večera. V závere zazneli paródie skladateľov na tému kedy umelci štvorručne zahrali danú tému interpretovanú akoby J.S Bach, W.A.Mozart, R. Schuman, F.M.Mendelsohn, Verdi, Rossini… až po modernú hudbu A. Schönberga, a tak voviedli poslucháčov do obdobia baroka, klasicizmu, romantizmu či hudby 20., 21. st. O každej skladbe interpreti povedali jej vznik či niečo zaujímavé aby tak priblížili skladby nie len deťom, ale celému obecenstvu.

Koncert sa skončil bohatým potleskom celého publika, slovami vďaky riaditeľky školy i členky kultúrnej komisie, poslankyne mesta Poltár Mgr. Martiny Brisudovej, krásnymi kyticami boli obdarení aktéri- virtuózi večera.

Veríme, že vážna hudba v podobe koncertov umelcov celého Slovenska i zahraničia sa stane tradíciou pre hudbymilujúce obecenstvo, že mesto Poltár bude naďalej podporovať kultúru v našom meste.

Riaditeľka školy

Ľuboslava Slebodníková

 

 

Print Friendly, PDF & Email