Pódium mladých tanečníkov 2017 žiakov základných umeleckých škôl regionóv Novohrad – Gemer – Malohont

Dňa  4.5.2017 sa žiaci tanečného odboru  Základnej umeleckej školy v Poltári zúčastnili tanečnej prehliadky „Pódium mladých tanečníkov 2017“ vo Vinici, ktorej organizátorom bola  Základná umelecká škola Balog nad Ipľom. Tanečná prehliadka je každoročnou udalosťou, na ktorej sa stretnú ZUŠ-ky z regionóv Novohrad – Gemer – Malohont.

Zuš Poltár cestovala plným autobusom tešiacich sa detí na prehliadku, kde mohli vidieť svojich konkurentov. Pre niektorých to bola  tanečná „premiéra“ a súčasne tanečná skúsenosť i zážitok, na ktorý nikdy nezabudnú.

Na prehliadke sa zúčastnilo vyše 260 detí  s rôznymi choreografiami – scénické, moderné, ľudové, jazzové  i hip-hopové tance. Tanečníci boli zaradení do 3 vekových kategórií a to deti, juniori, mládež a do 4 podkategórií na základe tanečného druhu i využitia rekvizít, a to malé choreografie, show dance, open show dance a scénické tance. Náročnú úlohu mali dve sympatické porotkyne, zamerané  na rôzne techniky a tance, ovplyvňujúce zvláštne ceny. Mladí tanečníci obdržali ceny  za najlepší kostým, najlepšiu techniku, najlepší nápad, najlepší výraz a najlepšiu hudbu.

 

 

 

 

 

 

Základnú umeleckú školu Poltár reprezentovali žiaci 2.- 4. ročníka. Druháci z Poltára a Hrachova predviedli  street dance choreografiu „Men in black“ v priliehavých kostýmoch, s charakteristickým čiernym motýlikom. Choreografia si žiadala spojené tréningy, ktoré žiaci museli absolvovať. Žiačky 3.  a 4.  triedy odštartovali svoju novú choreografiu „Letušky“, ktorá pozostávala z rôznych tanečných štýlov (moderný, scénický, ľudový).

Prehliadka sa niesla v príjemnom duchu s mladou moderátorkou, ktorá hlásila dopredu 3 čísla, a tak sa celkovo vystriedalo na javisku 43 choreografií. Javisko bolo vybavené najlepšou tanečnou podlahou baletizol, vďaka ktorému sa tanečníkom perfektne tancovalo. Organizátor súťaže zaobstaral deťom desiatu i obed, vďaka ktorému boli deti plné energie a síl.

 

 

 

 

 

 

Základná umelecká škola si odniesla krásnu cenu za najlepší kostým a nápaditú choreografiu. Každý tanečník obdržal diplom PMT 2017 so sladkou čokoládovou tortou. Nezabudlo sa ani na učiteľov, ktorí tiež boli odmenení bohatým potleskom a sponzorským darčekom od organizátora. Prehliadka navodila emotívnu, veselú a tanečnú atmosféru, výskajúc s podporou všetkých tanečníkov. V závere vystúpili ako hostia  so svojimi modernými choreografiami dievčatá s partnerského mesta Slovenské Ďarmoty.

Po prehliadke žiaci cestovali domov plní nových zážitkov, skúseností i veľa inšpirujúcich, tvorivých myšlienok, ktoré využijú vo svojej tanečnej praxi. Učitelia sa tešia na hodiny plné tanca a emócií veď predsa : „Tancom dokáže človek vyjadriť takmer všetko, i to na čo slová niekedy nestačia.“

 

Sabína Tomesová

učiteľka tanca

Print Friendly, PDF & Email