Pódium mladých tanečníkov 2015 – nadregionálna súťaž vo Veľkom Krtíši

   Tanečníci zo základných umeleckých škôl – SZUŠ Lučenec, Modrý Kameň, Rimavská Sobota, Revúca, Tisovec, Poltár a po prvý krát  aj ZUŠ Balog nad Ipľom z regiónov Novohrad, Gemer a Malohont v rôznych choreografiách a kategóriách sa predstavili na nadregionálnej súťažnej prehliadke tancov, ktorá sa konala dňa  21.4.2015 vo Veľkom Krtíši. Organizátorom súťaže bola ZUŠ Veľký Krtíš. V bohatej dramaturgii sa predstavili rôzne choreografie – show dance, hip hop, disco, ľudové tance, scénické tance a džezové tance.  Nielen svojou technikou, ale aj nápaditými kostýmami tanečníci upútali publikum i odbornú porotu.

Pódium mladých tanečníkov 2015

   Odborná porota ohodnotila tanečné výkony 30 choreografií zo 7 ZUŠ a rozdelila ich do zlatých, strieborných a bronzových pásiem. Našu ZUŠ v POLTÁRI po prvý krát reprezentovali mladšie žiačky z 2. a 3. ročníka s choreografiou uč. Ivety Hrivnákovej „EMOTIONS“ a vytancovali si strieborné pásmo, odmenené boli diplomom a strieborným pohárom. V „EMOTIONS“ tancovali Kvetka Cibuľová, Radka Gombalová, Erika a Janka Kuráková, Kristínka Oláhová, Kristínka Parobeková a Barborka Sivičeková, ktorým vedenie ZUŠ srdečne blahoželá a verí, že so svojim tancom budú účinkovať na kultúrnych podujatiach mesta Poltár.

Pódium mladých tanečníkov 2015

   Na súťaži vystúpili i dve choreografie z elokovanej triedy v Kalinove pod vedením p. uč. Moniky Kramecovej.  Predstavili sa choreografiou scénického tanca „V tieni“, v ktorom  tancovali žiačky 1. ročníka. Porota ich odmenila diplomom, pohárom a bronzovým pásmom. Staršie dievčatá, žiačky  2.ročníka, zatancovali súčasný moderný tanec „Sen“ a vytancovali si strieborné pásmo, diplom a strieborný pohár. I keď sa tanečný odbor otvoril v elokovanej triede Kalinovo pred rokom a pol, dievčatá sa s radosťou zúčastnili tejto súťaže. Okrem svojich výkonov obdivovali aj tanečníčky z iných škôl, ktoré boli pre nich určite veľkou motiváciou. Podujatie prispelo aj k výmene skúseností  ich pedagógov, hlavne v nápaditosti krokov, či tvorbe rôznych choreografii tancov.

Pódium mladých tanečníkov 2015

Vedenie ZUŠ gratuluje všetkým tanečníčkam, aj ich pedagógom a úspech podnieti aj iné dievčatá, ktoré budú vítané v triedach tanečného odboru.


 

Print Friendly, PDF & Email