Celoslovenská detská interpretačná súťaž Jána Cikkera v Banskej Bystrici

Celoslovenská súťaž Jána Cikkera sa uskutočnila už po 23-krát na Slovensku v dňoch 24.-26. apríla 2015. Vyhlasovateľom súťaže je MŠ SR, Nadácia Jána Cikkera a jej hlavným organizátorom je ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici. Súťaž sa organizuje každý rok pre inú skupinu nástrojov, takže súťažiaci v hre na dychové nástroje sa dostanú na celoslovenskú súťaž len raz za 5 rokov.

interpretačná súťaž Jána Cikkera

Je to dvojkolová súťaž, takže súťažiaci musia zvládnuť náročný repertoár prvého kola a odborná porota len tých najlepších odporúča do druhého kola, kde mladí umelci prednesú nový repertoár charakterovo odlišných skladieb. Súťaže sa zúčastnilo 67 mladých interprétov v troch kategóriách. Odborná porota bola zotavená z profesorov konzervatórií, či členov Slovenskej filharmónie z Bratislavy.

interpretačná súťaž Jána Cikkera Predseda poroty Mgr. art. Radoslav Solárik vyzdvihol význam súťaže a udržiavanie dlhoročnej tradície, taktiež stúpajúcu úroveň interpretov. Hlavným cieľom je vyhľadávať mimoriadne talentovaných žiakov, podporovanie ich nadania a talentu, či výchova budúcich umelcov v kultúrnom živote. ZUŠ Poltár pripravila do súťaže 4 žiakov – Radku Gombalovú, Denisu Garajovú (priečne flauty) z triedy Mgr. Ľ. Slebodníkovej, Pavla Trnavského (klarinet) z triedy p. uč. F. Klempára a Gabrielu Láskovú (priečna flauta) z triedy Mgr. M. Kurekovej. Do druhého kola v ťažkej konkurencii postúpili Denisa Garajová a Pavol Trnavský, ktorý obsadili krásne tretie miesta.

interpretačná súťaž Jána Cikkera Každý festivalový večer bol naplnený hudbou – koncertmi veľkých umelcov – interpretov, ktorí svojou hudbou a umeleckým zážitkom boli aj vzorom, či motiváciou pre súťažiacich, nádejných mladých umelcov.

interpretačná súťaž Jána Cikkera

Vedenie ZUŠ gratuluje úspešným žiakom Denise Garajovej i Pavlovi Trnavskému, ale i Gabike Láskovej a Radke Gombalovej za vzornú reprezentáciu školy, ale i mesta Poltár.

interpretačná súťaž Jána Cikkera

Mgr. Ľuboslava Slebodníková

 

Print Friendly, PDF & Email