12. Európsky deň rodičov a škôl spojený s uvedením knihy do života „Pes Gordon a jeho priatelia“

12.Európsky stupeň Európskeho dňa rodičov a škôl spojený s uvedením do života knihy Pes Gordon a jeho priatelia, ako projekt pre ZŠ, ZUŠ.. čítanie s porozumením. Hudobný program predviedla ZUŠ Poltár, flautové trio v novom zložení, ktoré zahrali repertoár 3 skladieb a fanfáru, krásnu Španielsku Corridu hrala Sonička, ktorá čítala s malým druháčikom poviedku Utečenci z novej knihy spisovateľky Márii Vrkoslavovej.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podujatia sa zúčastnili predstavitelia EPA, MŠVVaŠ, ŠPÚ, predstavitelia mesta Brezna, spoluautori príbehov zo života psíkov, ktorí pomáhajú ľuďom a živý psík Čoko Gordon. Sme radi, že sme opäť reprezentovali ZUŠku a mesto Poltár. Organizátorom bola SRRZ.

Mgr. Ľuboslava Slebodníková DiS art.

Print Friendly, PDF & Email