Imatrikulácia v ZUŠ

„Haló haló, čo sa to tu v našej Zuš-ke opäť deje?

Každý učiteľ sa na nás milo smeje.

Každý nás tu s otvorenou náručou víta,

na ťažké otázky sa nás pýta.

Prečo sa nás to pýtali?

Pretože nás do Zuškárkej rodinky vítali!“

 

Ďalší nápad, ktorý vznikol z radu tvorivých učiteľov našej  školy sa tešil obrovskému úspechu. Čo ním bolo? Milé uvítanie tých najmenších žiakov našej Základnej umeleckej školy. Imatrikulačná slávnosť sa uskutočnila 5.10.2018 v priestoroch koncertnej sály.

Malých zuškárikov vítali naše štyri múzy – výtvarná, tanečná, hudobná a literárno-dramatická. Úlohy, ktoré naši najmenší dostali zvládli na výbornú a boli prijatí do cechu zuškárskeho. Zároveň boli obdarovaní malými darčekmi  zo SRRZ – pri ZUŠ a imatrikulačným listom na pamiatku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slávnostné privítanie mali na starosti učitelia jednotlivých odborov a pani riaditeľka. Veľmi sme sa tešili účasti imatrikulovaných žiačikov, ale aj ich rodičov. Verím, že program ktorý si pripravili ich starší spolužiaci pod vedením ich triednych učiteľov sa páčil nie len Vám milí rodičia, ale zároveň motivačne   „nakopol“ našich najmenších vpred.

Veľmi nás teší, že sa táto akcia ujala a potešila nejedného žiačika.

Tešíme sa, ako budúci rok opäť privítame najmenšiu zložku našej veľkej rodinky umenia!

 

uč. Veronika Berkyová DiS. art.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email