„Zahrajže nám píšťalôčka“ – úspech žiakov ZUŠ na celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou v Nových Zámkoch

Stalo sa už tradíciou, že mladí talentovaní umelci v hre na zobcové flauty každý druhý rok predvedú  svoj talent. Tento rok nás mesto Nové Zámky vítalo na súťaži s medzinárodnou účasťou na X. ročníku súťaže „ Zahrajže nám píšťalôčka“ 11. mája 2018.

Našu školu reprezentovali štyria žiaci a na pódiu predviedli svoj súťažný repertoár, zostavený zo skladieb dvoch rozdielnych štýlových období a povinnej skladby od slovenského, českého alebo slovanského skladateľa.

Súťaž podporuje vzdelávanie mladých talentov, medzinárodnú výmenu skúseností, vzájomné spoznávanie a v neposlednom rade zvyšuje záujem o hudobné umenie. Kvalitný prednes náročného repertoáru by nebol možný bez obetavých pedagógov, korepetítorov a samozrejme samotných rodičov, ktorí podporovali svoje deti v domácej príprave a ochotou spolupracovať s učiteľom.

Základnú umeleckú školu v Poltári reprezentovali žiaci: Liana Adamová, Nela Ridzoňová z triedy Mgr. Márie Kurekovej, DiS.art. a žiaci Roland Rézműves, Timoteus Ančo z triedy Bc. Rolanda Horvátha DiS art.. Veľká vďaka patrí korepetítorom Mgr. Kataríne Kubaliakovej, DiS.art. a pánovi učiteľovi Olegovi Kováčovi DiS art. za ochotu nacvičiť množstvo skladieb a ochotu pracovať aj vo svojom voľnom čase.

 

 

 

 

 

Žiaci okrem skúseností a veľkej motivácie do ďalšieho štúdia získali vzácne umiestnenia v podobe diplomu a medaily.

Nela Ridzoňová – strieborné pásmo

Liana Adamová – strieborné pásmo

Roland  Rézműves – strieborné pásmo

Timoteus Ančo – bronzové pásmo

Mgr.Mária Kureková Dis art.

Print Friendly, PDF & Email